ศรีสะเกษ -นอภ.ไพรบึง ชวนเชียร์ “น้องเมอร์ซี่” สาวงามไพรบึง ชิงตำแหน่งมิสแกรนด์ศรีสะเกษ 2023

เมื่อเร็วๆนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.เมตตา สุภาพ หรือน้องเมอร์ซี่ อายุ 27 ปี ชาว อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ได้รับคัดเลือกเป็นมิสแกรนด์ไพรบึง ตัวแทนพี่น้องประชาชนชาว อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ หนึ่งในสาวงามผู้เข้าประกวดชิงมงกุฎเกียรติยศ การประกวดมิสแกรนด์ศรีสะเกษ 2023 ซึ่งจะขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 ม.ค. 66 นี้ ที่อาคารวีสมหมาย ถนนทองมาก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ สำหรับ เมอร์ซี่ เมตตา สุภาพ เป็นสาวสวยหุ่นดี สูง 165 เซนติเมตร น้ำหนัก 45 กิโลกรัม ดีกรีเป็นนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม YES ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2554-2555 ระยะเวลา 1ปี ปัจจุบันจบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาวิชาการจัดการบริการนานาชาติ (Tourism and Hospitality Mahidol University International College) เกรดเฉลี่ยเกียรตินิยมอันดับ 2 ผลงานดีเด่น นักเรียนทุนเต็มจำนวน ระดับอุดมศึกษา ทุน MUIC Scholarship for Potential Student วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล -Top 10 Finalists of the World Tourism Forum Lucerne Swizerland, Young Talent Programme 2019 -Award for Outstanding Contribution Mahidol University…

Read More

ขอนแก่น (ชมคลิป) แม่ทัพภาคที่ 2 เชิญชวนน้องๆ เยาวชน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมทางทหาร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ

แม่ทัพภาคที่ 2 เชิญชวนน้องๆ เยาวชน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมทางทหาร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศ 12 ม.ค. 66 ที่กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี พันเอก มงคล หอทอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3,พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ,ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 พร้อมด้วย คุณนันฐิยา สิริกาญธนานันท์ และคณะ สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น พร้อมด้วย หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารระดับสูง กองทัพภาคที่ 2 ขอนแก่น ร่วมในกิจกรรม ในการนี้ กรมทหารราบที่ 8 ,กองพันทหารราบที่ 3 และหน่วยภายในค่ายสีหราชเดไชย ได้จัดอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองได้รับรู้และเข้าใจภารกิจของทหาร รวมทั้งได้สัมผัสถึงขีดความสามารถและประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างความรักความสามัคคี ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ควบคู่ไปกับความบันเทิงในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ พร้อมนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระราชปณิธานในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด และการมีจิตอาสาปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติต่อไป โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในงาน ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ , การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ของหน่วย ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 แม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำของขวัญใส่ในกล่อง Army Delivery บรรทุกใส่ท้ายรถมอเตอร์ไซร์ส่งมอบของขวัญให้เด็กในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ เพื่อส่งความสุขให้เยาวชนไทย…

Read More

เลย (ชมคลิป) กำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดชุด Army Delivery แจกขนม ของเล่นถึงหน้าบ้าน เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ 2566”

กำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดชุด Army Delivery แจกขนม ของเล่นถึงหน้าบ้าน เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ 2566” ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลย กองทัพบก โดย กองร้อยเคลื่อนที่เร็ว ร.8 พัน.1 สนับสนุนภารกิจกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดชุด Army Delivery มอบของขวัญของกองทัพบก พร้อม นำขนม นม ไอศกรีม และ ของเล่น อาทิ ตุ๊กตา-รถตักดิน- และของเล่นอื่น ๆ อีกมากมาย ถึงหน้าบ้านให้กับเด็กๆ เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ 2566” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลายๆ ภาคส่วน ที่มีผู้ใหญ่ใจดี เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กด้อยโอกาส ที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะในตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เติมความสุขสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็ก ๆ ที่จะเป็นอนาคตของชาติในการพัฒนาประเทศ ดังคำขวัญวันเด็กนายกรัฐมนตรี ” รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี สนองนโยบายของ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในการดูแลเด็กและเยาวชนพื้นที่แนวชายแดนให้มีความสุขในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 มุ่งส่งเสริมความรู้ สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย รู้ประวัติศาสตร์ รู้หน้าที่พลเมือง รักประเทศ รักในสังคมไทยที่เป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่สำคัญคือน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เด็กได้เห็นภาพและเข้าใจถึงการพัฒนาของประเทศไทยภายใต้พระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความรักความสามัคคีของคนในชาติ ให้เด็กๆ มีความสุขอย่างเต็มที่และได้แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เพื่อร่วมกันเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เติบโตเป็นเยาวชนคนดีและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป ภาพข่าว // ร.8 พัน.1

Read More

ขอนแก่น (ชมคลิป) วันของเด็ก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่ชุมแพ

  ที่อำเภอชุมแพ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายมหาศักดิพลเสพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พันโท สรเชษฐ ดีเอื้อ ผู้บังคับกองพัน เป็นประธานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช 2566 พร้อมกล่าวพบปะกำลังพลและครอบครัว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกำลังพลและครอบครัวนำบุตรหลานมาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ภายในงานมีการแจกขนมให้กับเด็กๆ มีการจับฉลากมอบรางวัลของขวัญประเภทต่างๆ เช่น รถจักรยาน กระเป๋านักเรียน ตุ๊กตา ของเล่นสำหรับเด็กๆ ประเภทต่างๆ เป็นการสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุข ความสนุกสนานให้กับบุตรของกำลังพล โดยมีคำขวัญวันเด็กแห่งชาติที่ว่า “…รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความรู้..” ประจำปี พุทธศักราช 2566 พลเอก ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ภาพ/ข่าว : ร.8 พัน.2

Read More

อุดรธานี (ชมคลิป) ร.13 พัน.2 ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ สำหรับบุตรหลานกำลังพลภายในหน่วย

ร.13 พัน.2 ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์ จ.อุดรธานี จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ สำหรับบุตรหลานกำลังพลภายในหน่วย เพื่อเสริมสร้างความรู้ เปิดโอกาสให้เด็กๆได้กล้าแสดงออก รู้จักความสามัคคี ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ โดยมีกิจกรรมได้แก่ การจับสลากของรางวัล , กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรม , กิจกรรมเสริมทักษะ และการเล่นเกมส์ชิงรางวัล เพื่อให้เด็กได้มีความสุขในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ เช่น การมอบขนมให้กับน้องๆรวมทั้งการร่วมเล่นเกมต่างๆ เพื่อมอบของรางวัลให้กับเด็กๆ สำหรับกิจกรรมที่หน่วยได้จัดขึ้น ต่างสร้างความสุข ความสนุกสนาน และความตื่นเต้นให้กับเด็กๆ อีกทั้งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเติมเต็มประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กๆ ที่จะเติบโตเป็นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพ เป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใผ่ความดี”

Read More

หนองบัวลำภู (ชมคลิป) ร.8 พัน 1 สร้างขวัญกำลังใจ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” พื้นที่ อบต. อุทัยสวรรค์

  ร.8.พัน.1 จัดกำลังพลพร้อมรถครัวสนามสนับสนุนกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ ตำบลอุทัยสวรรค์ ตามนโยบายของกองทัพบกในการดูแลประชาชนและเด็กเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ประทุษร้ายที่ผ่านมา สถานที่ ร.ร.หนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เป็นการสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจเติมเต็มประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กๆ ที่จะเติบโตเป็นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพ เป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใผ่ความดี”

Read More

เลย (ชมคลิป) พสบ.ทภ.2 มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรสุธี (เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก) และคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 (พสบ.ทภ.2) มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ตุ๊กตา ของเล่น และมอบขนม ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ 2566” ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลย ที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย พันเอก มงคล หอทอง รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรสุธี (เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก) และคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 (พสบ.ทภ.2) จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จำนวน 34 ทุน พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬา ตุ๊กตา ของเล่น และมอบขนม เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ 2566” ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะในตามแนวชายแดนแม่น้ำเหือง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เติมความสุขสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆ ที่จะเป็นอนาคตของชาติในการพัฒนาประเทศ ดังคำขวัญวันเด็กนายกรัฐมนตรี ” รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี สนองนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในการดูแลเด็กและเยาวชนพื้นที่แนวชายแดนให้มีความสุขในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 มุ่งส่งเสริมความรู้ สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย รู้ประวัติศาสตร์ รู้หน้าที่พลเมือง รักประเทศ รักในสังคมไทยที่เป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ที่สำคัญคือน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เด็กได้เห็นภาพและเข้าใจถึงการพัฒนาของประเทศไทยภายใต้พระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความรักความสามัคคีของคนในชาติ ให้เด็กๆ มีความสุขอย่างเต็มที่และได้แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เพื่อร่วมกันเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เติบโตเป็นเยาวชนคนดีและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป ภาพ/ข่าว : กกล.สุรศักดิ์มนตรี

Read More

สกลนคร (ชมคลิป) มูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษา 130,000 บาทและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 66 ในพื้นที่ อำเภอเรณูนคร

มูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษา 130,000 บาทและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 ในพื้นที่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดสกลนคร ที่จังหวัดสกลนคร พระมหาวรวุฒิ ปญฺโญวุฑฺโฒ(หลวงตาน้อย) ประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส บ้านบึงเรือใหญ่ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต จึงมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีแต่มีฐานทางบ้านอยากจน และด้อยโอกาส พร้อมสนับสนุนของรางวัลต่างๆ ให้กับโรงเรียนโคกกลาง อำเภอเรณูนคร จังหวัดสกลนคร โดย มีนายมูลทอง มหุวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ เป็นประธานในพิธี อย่างไรก็ตาม สำหรับเด็ก ๆ ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล ของขวัญที่เด็ก ๆ อยากได้อาจไม่ใช่เพียงของเล่น อาหาร ขนมแสนอร่อย แต่สิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นโหยหาคือ “โอกาสทางการศึกษา” ที่จะช่วยให้ได้เรียนหนังสือ ไม่ต้องกังวลใจเรื่องความขาดแคลน ความขัดสนของครอบครัว และช่วยสานต่อความฝันที่ตนเองได้วาดไว้เมื่อเติบโตขึ้นว่าอยากเรียนอะไร อยากเป็นอะไร ซึ่งมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส ( ขอนแก่น ) ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและได้ดำเนินงานมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนยากไร้มาอย่างต่อเนื่อง จึงร่วมมอบของขวัญพิเศษ เพื่อเป็นโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่ยากไร้ในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ จำนวน 79 ทุน เป็นเงิน 130,000 บาท ช่วยเติมเต็มรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้ง รวมถึงยังเป็นโอกาส เป็นกำลังใจ แรงบันดาลใจ เพื่อให้พวกเขามีอนาคตที่สดใส พึ่งพาตนเอง และส่งต่อแรงบันดาลใจมอบโอกาสให้นักเรียนที่ยากไร้คนอื่น ๆ ต่อไป  

Read More

เลย – แม่ทัพภาค2 ร่วมการประชุมหารือ การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ในพื้นที่

  เมื่อวันที่ 12 ม.ค.66 ที่ศาลากลาง จ.เลย พ.อ.พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล รอง มทบ.28/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท.) ร่วมกับ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พล.ท.สวราชย์ แสงผล มทภ.2/ผอ.รมน.ภาค 2 พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเดินทางปฏิบัติภารกิจ ประชุมหารือ ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาด้านภัยคุกคามด้านความมั่นคง ของ กอ.รมน.จังหวัดเลย ทั้งนี้มทภ.2/ผอ.รมน.ภาค 2 ให้ทุกภาคส่วนราชการ บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความคุกคามและความมั่นคง โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่เกิดปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรกและขอให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมสอดคล้องเรื่องจิตอาสาสืบ เนื่องจากเป็นงานที่สอนให้คนรู้จักรักความสามัคคี เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องปัญหาที่ดินทำกิน การตัดไม้ทำลายป่า ต้องไม่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่อีก ทั้งเน้นไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องยาเสพติดโดยเด็ดขาด ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย  

Read More

หนองบัวลำภู(ชมคลิป)ทำบุญ 100 วัน อุทิศแด่ผู้เสียชีวิต 36 ศพ จากเหตุความรุนแรงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อุทัยสวรรค์

ทำบุญใหญ่ 100 วัน อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต 36 ศพ จากเหตุการณ์ความรุนแรง ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตค.65 ที่ อบต.อุทัยสวรรค์ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางอภิญญา ชมภูมาศ น.ส.อุไร เล็กน้อย นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมทำบุญใหญ่ 100 วัน เพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับเหยื่อ 36 ศพจากอดีต ตำรวจ สภ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา หลังก่อเหตุผู้ก่อเหตุได้ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองและครอบครัว จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต รวมทั้งผู้ก่อเหตุรวม 37 ราย บาดเจ็บอีก 12 ราย ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.อุทัยสวรรค์ ญาติของผู้เสียชีวิต จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ศูนยัฒนาเด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ และชาวบ้านในเขต ตำบลอุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 69 รูป และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต โดยมี ดร.พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และในโอกาสเดียวกัน ดร.พระราชวชิรธาดา เจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู ได้มอบเงินจำนวน 150,000 บาท เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของ นายกำธร ทองโคตร ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส จากเกตุการณ์ความรุนแรง…

Read More