เลย – แม่ทัพภาค2 ร่วมการประชุมหารือ การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.66 ที่ศาลากลาง จ.เลย พ.อ.พุทธิวัฒน์ สิริพงศ์พล รอง มทบ.28/รอง ผอ.รมน.จังหวัดเลย (ท.) ร่วมกับ นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ พล.ท.สวราชย์ แสงผล มทภ.2/ผอ.รมน.ภาค 2 พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสเดินทางปฏิบัติภารกิจ ประชุมหารือ ติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาด้านภัยคุกคามด้านความมั่นคง ของ กอ.รมน.จังหวัดเลย


ทั้งนี้มทภ.2/ผอ.รมน.ภาค 2 ให้ทุกภาคส่วนราชการ บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านความคุกคามและความมั่นคง โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่เกิดปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนเป็นลำดับแรกและขอให้ทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมสอดคล้องเรื่องจิตอาสาสืบ เนื่องจากเป็นงานที่สอนให้คนรู้จักรักความสามัคคี เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องปัญหาที่ดินทำกิน การตัดไม้ทำลายป่า ต้องไม่เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นใหม่อีก ทั้งเน้นไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องยาเสพติดโดยเด็ดขาด

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย