สกลนคร (ชมคลิป) มูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษา 130,000 บาทและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ปี 66 ในพื้นที่ อำเภอเรณูนคร

มูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส มอบทุนการศึกษา 130,000 บาทและสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2566 ในพื้นที่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดสกลนคร

ที่จังหวัดสกลนคร พระมหาวรวุฒิ ปญฺโญวุฑฺโฒ(หลวงตาน้อย) ประธานมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส บ้านบึงเรือใหญ่ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังของชาติต่อไปในอนาคต จึงมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดีแต่มีฐานทางบ้านอยากจน และด้อยโอกาส พร้อมสนับสนุนของรางวัลต่างๆ ให้กับโรงเรียนโคกกลาง อำเภอเรณูนคร จังหวัดสกลนคร โดย มีนายมูลทอง มหุวัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรณูใต้ เป็นประธานในพิธี

อย่างไรก็ตาม สำหรับเด็ก ๆ ยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล ของขวัญที่เด็ก ๆ อยากได้อาจไม่ใช่เพียงของเล่น อาหาร ขนมแสนอร่อย แต่สิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นโหยหาคือ “โอกาสทางการศึกษา” ที่จะช่วยให้ได้เรียนหนังสือ ไม่ต้องกังวลใจเรื่องความขาดแคลน ความขัดสนของครอบครัว และช่วยสานต่อความฝันที่ตนเองได้วาดไว้เมื่อเติบโตขึ้นว่าอยากเรียนอะไร อยากเป็นอะไร ซึ่งมูลนิธิกองทุนการศึกษาผู้ด้อยโอกาส ( ขอนแก่น ) ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและได้ดำเนินงานมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนยากไร้มาอย่างต่อเนื่อง จึงร่วมมอบของขวัญพิเศษ เพื่อเป็นโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่ยากไร้ในโครงการทุนการศึกษาของมูลนิธิ จำนวน 79 ทุน เป็นเงิน 130,000 บาท ช่วยเติมเต็มรอยยิ้มที่สดใสอีกครั้ง รวมถึงยังเป็นโอกาส เป็นกำลังใจ แรงบันดาลใจ เพื่อให้พวกเขามีอนาคตที่สดใส พึ่งพาตนเอง และส่งต่อแรงบันดาลใจมอบโอกาสให้นักเรียนที่ยากไร้คนอื่น ๆ ต่อไป