เลย (ชมคลิป) พสบ.ทภ.2 มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้กับนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรสุธี (เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก) และคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 (พสบ.ทภ.2) มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา ตุ๊กตา ของเล่น และมอบขนม ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ 2566” ในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเลย

ที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย พันเอก มงคล หอทอง รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ร่วมกับ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรสุธี (เจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก) และคณะหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 (พสบ.ทภ.2) จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา จำนวน 34 ทุน พร้อมทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬา ตุ๊กตา ของเล่น และมอบขนม เพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ เนื่องใน “วันเด็กแห่งชาติ 2566” ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะในตามแนวชายแดนแม่น้ำเหือง อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เติมความสุขสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กๆ ที่จะเป็นอนาคตของชาติในการพัฒนาประเทศ

ดังคำขวัญวันเด็กนายกรัฐมนตรี ” รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี สนองนโยบายของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ในการดูแลเด็กและเยาวชนพื้นที่แนวชายแดนให้มีความสุขในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 มุ่งส่งเสริมความรู้ สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย รู้ประวัติศาสตร์ รู้หน้าที่พลเมือง รักประเทศ รักในสังคมไทยที่เป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ที่สำคัญคือน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เด็กได้เห็นภาพและเข้าใจถึงการพัฒนาของประเทศไทยภายใต้พระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความรักความสามัคคีของคนในชาติ ให้เด็กๆ มีความสุขอย่างเต็มที่และได้แสดงออกในสิ่งที่ดีงาม เพื่อร่วมกันเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เติบโตเป็นเยาวชนคนดีและมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

ภาพ/ข่าว : กกล.สุรศักดิ์มนตรี