หนองบัวลำภู (ชมคลิป) ร.8 พัน 1 สร้างขวัญกำลังใจ “วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566” พื้นที่ อบต. อุทัยสวรรค์

 

ร.8.พัน.1 จัดกำลังพลพร้อมรถครัวสนามสนับสนุนกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เด็ก และเยาวชน ในพื้นที่ ตำบลอุทัยสวรรค์ ตามนโยบายของกองทัพบกในการดูแลประชาชนและเด็กเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ประทุษร้ายที่ผ่านมา สถานที่ ร.ร.หนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เป็นการสนับสนุนการสร้างแรงบันดาลใจเติมเต็มประสบการณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็กๆ ที่จะเติบโตเป็นเยาวชนที่ดี มีคุณภาพ เป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป ตามคำขวัญวันเด็กประจำปี 2566 ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใผ่ความดี”