อุบลราชธานี (ชมคลิป) โรงเรียนพุทธเมตตาสอนเด็กทำเค้กสร้างอาชีพเด็กด้อยโอกาส

 


โรงเรียนพุทธเมตตาฯ สร้างทักษะ ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียน ด้อยโอกาส
ที่ โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา วัดไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล กล่าวว่า ขณะนี้ ทางโรงเรียนได้มีการนำผู้เชี่ยวชาญเรื่องขนม เพื่อมาสอนและฝึกการทำขนมคุกกี้ขนมเค้กและขนมหลากหลายให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่มีความสนใจ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ สร้างการเรียนรู้ วิธีการ ทำขนม อย่างถูกต้อง เสริมสร้างทักษะ ติดตัว อันจะนำไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพให้กับตนเองในอนาคต
เนื่องจากเด็กนักเรียน ในโรงเรียนแห่งนี้ ส่วนใหญ่ เป็นเด็กที่มาจากครอบครัวด้อยโอกาส ทำให้ อาจจะมีการขาดแคลน ในบางสิ่งสิ่งบางอย่าง ซึ่งแต่ละครอบครัวนั้น มีความขาดแคลนที่แตกต่างกันไป การที่นักเรียนได้มาเรียนรู้ในครั้งนี้นั้น ก็จะทำให้ ลูกๆ นักเรียน ได้มี ความรู้ ทักษะ ติดตัว ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ หลังจากที่ จบ จาก โรงเรียนแห่งนี้ จะเป็น เปิดทางสร้างโอกาส ให้กับตัวนักเรียนให้ได้มีช่องทาง ประกอบอาชีพในอนาคต
ทั้งนี้ โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดไชยมงคล เพื่อเด็กเยาวชนผู้ไม่มีความทัดเทียมด้านการศึกษา ก่อตั้งโดย พระครูจิตวิสุทธิญาณคุณ เป็นผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนพุทธเมตตาวิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนผู้ไม่มีความพร้อมทั้งทางด้านครอบครัว รายได้ สภาพทางสังคม เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา หรือวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ซึ่งนักเรียนจะได้เรียน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษา ได้รับชุดนักเรียน/ชุดกีฬา / หนังสือแบบเรียนอาหารเช้า/กลางวัน และ บริการรถรับ-ส่ง