นครพนม (ชมคลิป) ร.3 พัน.3 ส่งมอบกำลังใจจากกองทัพบก เป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์แยกกักในชุมชน “ศูนย์พักคอย” Community Isolation

ร.3 พัน.3 ส่งมอบกำลังใจจากกองทัพบก เป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์แยกกักในชุมชน “ศูนย์พักคอย” Community Isolation โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) ตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม พันโท ศรณณัฐ นวลมณี ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 (ผบ.ร.3 พัน.3) สั่งการให้ชุดกิจการพลเรือนของหน่วยส่งมอบกำลังใจจากกองทัพบก เป็นสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับศูนย์แยกกักในชุมชน “ศูนย์พักคอย” Community Isolation อาคารตะเพียนทอง โรงเรียนบ้านหาดแพง (หาดแพงวิทยา) ให้กับผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการหายป่วยแล้วและเข้ารับการแยกกักในชุมชน (community isolation) ปัจจุบันมีผู้เข้ารับการกักตัว จำนวน 8 ราย จึงจำเป็นต้องแยกตัวเองจากผู้อื่นเป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับตั้งแต่วันที่รักษาตัวหายเป็นปกติในโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและลดการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น เพื่อระมัดระวังสุขอนามัยส่วนบุคคลต่อไปตามมาตรฐานวิถีใหม่ (new normal) เป็นการจัดระบบบริการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในชุมชน เพื่อการวินิจฉัยเร็ว รักษาให้เร็ว ลดการเสียชีวิต และลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน ครอบคลุมทั้งในส่วนของสุขภาพทางกายและสุขภาพทางใจ รวมถึงสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในส่วนบุคคล และส่วนรวม เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยและลดการแพร่ระบาดในชุมชน จากมาตรการคุมเข้มของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)โดยศูนย์แยกกักในชุมชน “ศูนย์พักคอย” Community Isolation อาคารตะเพียนทองโรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา) อยู่ในความดูแลของ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีมติคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ให้กระจายจัดตั้งในทุกๆอำเภอในจังหวัดนครพนม เพื่อรองรับผู้ป่วยที่หายแล้ว ทั้งนี้กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดและเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ในการให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกับการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ภาพ : ขอบพระคุณภาพจาก ร.3 พัน.3
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร

#อีสานเดลี่ออนไลน์