ขอนแก่น(ชมคลิป)หลายองค์กรตำบลบ้านขามเตรียมพร้อมรับมือโควิด19

ที่โรงยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายก อบต.บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายประพาส คำพระแย กำนันตำบลบ้านขาม นายพล รัตนวงศ์สวัสดิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม นางผดาพร ผลสว่าง ผอ.รพ.สต.บ้านขาม นายสุพจน์ ชีกว้าง ผอ.รพ.สต.บ้านเหล่าใหญ่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลบ้านขาม ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.ทั้ง 16 หมู่บ้านในตำบลบ้านขาม ร่วมหารือมาตราการการป้องกันโควิด19 ในพื้นที่ตำบลบ้านขาม  หลังจากประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเดินทางกลับภูมิลำเนา

โดยที่ประชุมได้มีมติมาตราการการป้องกันโควิด19 ในระดับตำบล ดังนี้ 1.ใช้อาคารเอนกประสงค์โรงยิมเนเซียมมวย อบต.บ้านขาม เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยง 2.ประชาชนที่เดินทางจากต่างจังหวัดให้รายงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. แต่ละหมู่บ้าน 3.ประชาชนที่เดินทางจากต่างจังหวัดให้กักตัว 14 วัน ที่่อาคารเอนกประสงค์โรงยิมเนเซียมมวย อบต.บ้านขาม

ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระบาดของโควิด19 ในระดับตำบลบ้านขาม ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน มากยิ่งขึ้น