อุบลราชธานี – มอบทุนการศึกษา “ โครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน

ที่หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธาน…

Read More

เลย (ชมคลิป) จัดงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด “ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี”

  วันที่ 10 ม.ค.66 เวลา 09.00 น. นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้ว…

Read More

อุดรธานี – หอการค้าประชุมจัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกโอกาสและการมีส่วนร่วมของชาวอุดรธานี ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG

วันที่ 9ม.ค.66 เวลา 09.00 น. นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่ว…

Read More