อุบลราชธานี – มอบทุนการศึกษา “ โครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน

ที่หอประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับในพิธีมอบทุนการศึกษา “ โครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เปิดกรวย ถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และถวายอาเศียรวาท พร้อมด้วยนางณัฏฐภัค อติเชษฐ์นิศ กรรมการอำนวยการสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ
ทั้งนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และพระราชทานวันสตรีไทย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จึงได้ดำเนิน “โครงการ 910 ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 มอบโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน จากครอบครัวกลุ่มเปราะบาง และจากครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน และลดภาระผู้ปกครองในภาวะเศรษฐกิจที่ยากลำบาก โดยมีนักเรียนเข้าร่วมรับทุน จากพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 105 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ซึ่งการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 10 ในโครงการ 910 ทุนการศึกษา ทางสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ จะดำเนินการมอบทุนการศึกษาทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จนครบจำนวน 910 ทุน

ภาพ/ข่าว: ยงยุทธ ผูกพันธ์ อุบลราชธานี