ขอนแก่น (ชมคลิป) แม่ทัพภาคที่ 2 เชิญชวนน้องๆ เยาวชน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมทางทหาร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ

แม่ทัพภาคที่ 2 เชิญชวนน้องๆ เยาวชน และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมทางทหาร เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ที่จะจัดขึ้นทั่วประเทศ


12 ม.ค. 66 ที่กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี พันเอก มงคล หอทอง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3,พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ,ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 พร้อมด้วย คุณนันฐิยา สิริกาญธนานันท์ และคณะ สโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น พร้อมด้วย หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารระดับสูง กองทัพภาคที่ 2 ขอนแก่น ร่วมในกิจกรรม ในการนี้ กรมทหารราบที่ 8 ,กองพันทหารราบที่ 3 และหน่วยภายในค่ายสีหราชเดไชย ได้จัดอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วยสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองได้รับรู้และเข้าใจภารกิจของทหาร รวมทั้งได้สัมผัสถึงขีดความสามารถและประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย

อีกทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การสร้างความรักความสามัคคี ความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ ควบคู่ไปกับความบันเทิงในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ พร้อมนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระราชปณิธานในการ สืบสาน รักษา ต่อยอด และการมีจิตอาสาปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของชาติต่อไป โดยมีกิจกรรมที่สำคัญในงาน ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ , การจัดแสดงยุทโธปกรณ์ของหน่วย


ในโอกาสนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 แม่ทัพภาคที่ 2 ได้นำของขวัญใส่ในกล่อง Army Delivery บรรทุกใส่ท้ายรถมอเตอร์ไซร์ส่งมอบของขวัญให้เด็กในพื้นที่ชุมชนรอบค่ายฯ เพื่อส่งความสุขให้เยาวชนไทย และเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งพบปะพร้อมให้กำลังใจเด็กๆชุมชนรอบค่ายฯ แบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom พร้อมมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือให้กับ นายสุพสินธ์ เกื้อทาน นักเรียนโรงเรียนสีหราชเดโชไชย ที่บ้านถูกเพลิงไหม้ วันที่ 18 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา


ทั้งนี้หน่วยยังได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะ ร่วมเล่นเกมส์ชิงของรางวัลมากมายจากผู้ใหญ่ใจดี ทุกภาคส่วนที่มาร่วมแจกความสุขให้กับน้องๆ ให้เด็กๆได้มีส่วนร่วม และการสร้างพลังทางความคิดแบบสร้างสรรค์ ควบคู่กับพลังแห่งปัญญาไปกับฐานกิจกรรมและซุ้มเกมส์ต่าง ๆ พร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษบนเวทีตลอดทั้งงาน เพื่อให้สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ” รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี ” นอกจากนี้ ภายในงานยังจะมีการจับของขวัญและมีของรางวัลอีกมากมาย มามอบให้แก่น้อง ๆ เยาวชน ๆ ที่เข้าร่วมชมงาน ซึ่งสามารถเข้าชมงานได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น บรรยายกาศเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และความสุข ซึ่งหน่วยได้เน้นย้ำ และขอความร่วมมือจากน้องๆ และผู้ปกครอง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19