ขอนแก่น(ชมคลิป)น้ำหลากที่เริ่มไหลลงเขื่อนอุบลรัตน์ ส่งผลดีกับชาวบ้านในพื้นที่ที่มีอาชีพประมง เนื่องจากสามารถจับปลาขายได้มากขึ้นหลายเท่าตัว

นายอภิเดช หมื่นน้อย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพอง กล่าวว่าอิทธิพลของพายุซินลากู ทำให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนเป็นจำนวนมาก แต่น้ำหลากไม่เพียงจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้น ยังส่งผลดีให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงตามแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น หลังจากภัยแล้งส่งผลให้มีปริมาณน้ำเก็บกักน้อยที่สุดในรอบ 53 ปี ตั้งแต่ก่อสร้างเขื่อนแล้วเสร็จ หลังจากพายุซินลากูทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่รับน้ำ ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่น จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลำภู ทำให้เริ่มมีน้ำไหลเข้ามาในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าน้ำแดง ปลาที่เคยหลบซ่อนตัวอยู่ตามธรรมชาติ ต่างก็ว่ายออกมาหาน้ำใหม่เพื่อผสมพันธุ์และวางไข่ ส่งผลให้ชาวประมงสามารถจับปลาขายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว แต่ทั้งนี้ชาวประมงก็ยังคงปฏิบัติตามข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยจะไม่เข้ามาจับปลาในพื้นที่ปลาประกาศเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา ซึ่งมีการปักธงสัญญลักษณ์ไว้ชัดเจนอย่างเด็ดขาด