ขอนแก่น (ชมคลิป) เปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค4 และ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น

ประธานกรรมการ ป... ร่วมพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป...ภาคและ สำนักงาน ป...ประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งใหม่ นิมนต์ “หลวงพ่อสุริยันต์” พระเกจิชื่อดังภาคอีสานเจริญพระพุทธมนต์

            เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค4 และ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 118 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค4 และ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งใหม่ โดยมี พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผบช.ภ.4 พล.ต.ต.ออมสิน ตรารุ่งเรือง ผบก.สอท.3 (ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3) องค์กรศาล อัยการ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารฯ โดยได้มีการนิมนต์พระครูภาวนาชยานุสิฐ วิ. หรือ พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม วัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม ร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

            พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานป.ป.ช. ได้ดำเนินการแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค จำนวน 9 แห่ง และสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด อีกจำนวน 76จังหวัด เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ให้สามารถครอบคลุมได้ทั่วทั้งประเทศ เช่นเดียว กับสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 4 และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้ ที่จะเป็นสถานที่แห่งใหม่รองรับการให้บริการและการปฏิบัติด้านป้องกันการทุจริต ด้านปราบปรามการทุจริต และด้านตรวจสอบทรัพย์สิน แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการให้ได้รับบริการที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2561 – 2580 และเป้าหมายอื่น ๆ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ปฏิบัติราชการในระดับพื้นที่ต่อไป