อุดรธานี – กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย เนื่องใน“วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 25 เมษายน

ที่อาคารอเนกประสงค์กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมือง จ.อุดรธานี พันเอก สุคนธรัตน์ ชาวพงษ์ รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3/รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี ได้นำกำลังพล และกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย กรมทหารราบที่ 13, กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 13, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 13 และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 13 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 3 ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ โรงพยาบาลอุดรธานี และเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี โดยได้โลหิต จำนวน 54,000 ซีซี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้ทรงกอบกู้อิสรภาพของไทย เนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 25 เมษายน และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ สำหรับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ที่ต้องใช้เลือดในการประกอบการรักษาทางการแพทย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมแก้ปัญหาภาวะโลหิตขาดแคลน ตามนโยบายของกองทัพบก โดยโลหิตที่ได้จะถูกนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองให้กับธนาคารเลือด สำหรับใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ ในโอกาสต่อไป

ภาพ/ข่าว กกล.สุรศักดิ์มนตรี