(ชมคลิป) อำเภอภูกระดึงจัดงาน”สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง”ยิ่งใหญ่

อำเภอภูกระดึงจัดงาน”สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง”ยิ่งใหญ่

          เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ลานพระพุทธเมตตา หน้าที่ว่าการอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย นายศิริวัฒน์ พินิจพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณี “สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง” ประจำปี 2566 มีนายศรัณย์ ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ระดับอำเภอ และพี่น้องชาวอำเภอภูกระดึงร่วมงาน

นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง กล่าวรายงานว่า อำเภอภูกระดึง มีองค์พระพุทธเมตตาเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2463 โดยหลวงวิจิตร คุณสาร นายอำเภอวังสะพุง สมัยนั้น ได้ร่วมกับราษฎร สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และด้วยแรงศรัทธาในดินแดน อันศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์แห่งนี้ ซึ่งแต่เดิมเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นยังไม่มีชื่อ ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระ และบริเวณรอบๆ ด้วยหินอ่อน พร้อมทั้งทรงเสด็จมาเบิกพระเนตรและสวมเกศ รวมถึงพระราชทานพระนามพระพุทธรูปนี้ ว่า “พระพุทธเมตตา” ตราบจนทุกวันนี้

ต่อมาปี พ.ศ. 2547 นายเริงชัย ชัยวัฒน์ นายอำเภอภูกระดึง ในขณะนั้น ได้ก่อสร้างพระพุทธเมตตา จำลองไว้ที่ศาลาพระพุทธเมตตา ด้านหน้า ที่ว่าการอำเภอภูกระดึง เพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้สัญจรไป-มา หรือบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางขึ้นไปกราบไหว้พระพุทธเมตตาองค์จริงบนยอดภูกระดึง ได้กราบไหว้ สักการะบูชา ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต

ทั้งนี้ อำเภอภูกระดึง ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอภูกระดึง ได้ร่วมกันจัดงานนี้ “สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง” ขึ้น โดยกำหนดให้มีการประเพณีฯ ระหว่าง วันที่ 3-10 พฤศจิกายน ในปีนี้ ซึ่งในการจัดงานมี จุดประสงค์เพื่อรักษาวัฒนธรรม สืบสานประเพณี ศิลปะอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในอำเภอภูกระดึง อาทิ เทศบาลตำบลภูกระดึง  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน   องค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้าองค์การบริหารส่วนตำบลภูกระดึง และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยส้มทั้ง 5 แห่ง หน่วยงานราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กร บริษัท ห้างร้าน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอภูกระดึง อย่างดียิ่ง

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย