มุกดาหาร (ชมคลิป) พายุถล่ม 3 ตำบลทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย 49 หลังคาเรือน

เกิดเหตุวาตภัย (พายุฤดูร้อน) ถล่ม 3 ตำบล ของอำเภอดงหลวง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหายจำนวน 49…

Read More