ชัยภูมิ (ชมคลิป) ชาวบ้านบนเทือกเขาพังเหย นำรถไถกว่า 50 คัน ขนหินซ่อมถนนใช้เอง

วันที่ 19 เม.ย.67 ชาวบ้านหลังสัน และบ้านปากดง กว่า 300 หลังคาเรือนส่งตัวแทนนำรถไถพ่วงการเก…

Read More

กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) เปิดอาชีพเสริมหน้าแล้งหนุ่มผสมเทียมสัตว์เหมาตัดหญ้าสร้างรายได้

เปิดอาชีพเสริมในช่วงฤดูแล้งที่ใช้น้ำน้อย พบหนุ่มโคบาลชาวตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ที่ม…

Read More