อุบลราชธานี-สาวงามจากอบต.เมืองเดช คว้าตำแหน่ง Miss Detudom 2020

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. ที่เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม นายกกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม เป็นประธานการประกวด Miss Detudom 2020 ในงานประจำปีและงานกาชาดอำเภอเดชอุดม 2563 โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 24 คน ผลการตัดสิน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวชยิสรา พงษ์ด้วง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดชร่วมกับ p.p clinic ส่งเข้าประกวด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1ได้แก่ นางสาวกกิติยา ปารวี คุณอายน้ำดื่มตวงทิพย์ ส่งเข้าประกวด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวปิยธิดา ศิริโสภากุล ร้านชบา 5 แยกร่วมกับไข่มุกคิ้วสวย ส่งเข้าประกวด  รางวัลชมเชยอันดับที่ 1ได้แก่ นางสาวจิรนันท์ พุทธแก่ในวงศ์ ร้านตาหวานอำเภอเดชอุดม ส่งเข้าประกวด   รางวัลชมเชยอันดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวขวัญติยา เตชะตานนท์ บีบอยหลาวเวอร์ ส่งเข้าประกวด

รางวัลพิเศษ รางวัลรายงานตัวยอดเยี่ยม ได้แก่ นางสาวแสนปรัชญ์ ศรีสุวรรณ สิทธิโชควัสดุ ส่งเข้าประกวด
รางวัล Face and Brown ได้แก่ นางสาวจิตราพร กรกนก ร้านส้มตำยำเทย ส่งเข้าประกวด
รางวัลขวัญใจไทยประกัน ได้แก่ นางสาวปณิสรา ณ เดชอุดม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ส่งเข้าประกวด
รางวัล The Best Costume 2020 ได้แก่ นางสาวปิยธิดา ศิริโสภากุล ร้านชบา 5 แยกร่วมกับไข่มุกคิ้วสวย ส่งเข้าประกวด รางวัล Miss Personity ได้แก่ นางสาวปานอัปสร บุญอาจ เทศบาลตำบลกุดประทาย ส่งเข้าประกวด รางวัล The talent ได้แก่ นางสาวณัฐธิชา บุญหล่อ องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง ส่งเข้าประกวด

รางวัลขวัญใจเพื่อนเดชอุดม 22 ได้แก่นางสาวภัทรวดี อรุโณทัย ร้านเอวัณ ส่งเข้าประกวด
รางวัลขวัญใจมีจำนงค์ยางยนต์ ได้แก่ นางสาวภัทรวดี อรุโณทัย ร้านเอวัณ ส่งเข้าประกวด
รางวัลขวัญใจสะใภ้สวีเดน ได้แก่ นางสาวภัทรวดี อรุโณทัย ร้านเอวัณ ส่งเข้าประกวด
รางวัลขวัญใจร้านหมอยา ได้แก่ นางสาวภัทรวดี อรุโณทัย ร้านเอวัณ ส่งเข้ าประกวด
รางวัลขวัญใจชาวโยคะเดชอุดม ได้แก่ นางสาวภัทรวดี อรุโณทัย ร้านเอวัณ ส่งเข้าประกวด รางวัลขวัญใจซำบายโฟนได้แก่ นางสาวปทุมมา ศรีสง่า องค์การบริหารส่วนตำบลสมสะอาด ส่งเข้าประกวด
และรางวัลขวัญใจประชาชนได้แก่ นางสาว กิติยา ปารวี คุณอาย น้ำดื่มตวงทิพย์ ส่งเข้าประกวด
บรรยากาศการประกวด Miss Detudom 2020 เป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ภาพข่าว : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน