เลย (ชมคลิป) งาน 111 ปี เมืองเชียงคานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 


เมื่อเวลา 18.00 น.วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ที่ ลานวัฒนธรรมวัดท่าคก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน “เชียงคาน 111 ปี สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน”มีหัวหน้าส่วนราชการ นักท่องเที่ยว ประชาชนร่วมงานจำนวนมากช่วงวันหยุดยาว


นายอภินันต์ สุวรรณ์โค นายอำเภอเชียงคานกล่าวรายงานว่า การจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระยาศรี อรรคฮาต (ทองดี ศรีประเสริฐ ) เจ้าเมืองเชียงคาน คนสุดท้าย และนายอำเภอเชียงคาน คนแรก บรรพบุรุษของคนเชียงคาน ผู้สร้างบ้านแปลงเมือง วางรากฐานการพัฒนาเชียงคานให้เป็นปีกแผ่นมั่นคง และเป็นแบบอย่างของอนุชนคนรุ่นหลังมาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อแสดงออกถึงวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตที่ดีงามของชาวเชียงคาน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคาน


ในการจัดงานมีขบวนแห่ผาสาดลอยเคราะห์ โดยชุมชน นักเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอเชียงคาน การแสดงแสง สี เสียง เล่าเรื่องเมืองเชียงคาน กิจกรรมแสดงและจำหน่ายผ้าพื้นเมืองเชียงคาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ไทดำ ผีขนน้ำ ไทพวน เป็นต้น การประกวดภาพวาดแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของเชียงคานการประกวดเรียงความ “เชียงคาน บ้านฉันมีดี” การประกวดทำอาหารจากปลาน้ำโขง การประกวดพืชผลทาง การเกษตร และการเดินแบบของนางงาม 111 ปี นอกจากนี้ ยังมีการออกร้าน จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชน จากผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่อำเภอเชียงคาน โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 13-20 สิงหาคม 2565

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย