ร้อยเอ็ด – ‘วราวุธ’ รมว.ทส.ลุยร้อยเอ็ด ผนึกกำลังเครือข่าย ทส. เพื่อเข้าถึงแหล่งทุนฯช่วยขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผวจ.ร้อยเอ็ด และนายอนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ดพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวต้อนรับ นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน(ทส.)และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด


หลังพิธีเปิด รมว.ทส. ได้เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “รักษ์ป่า รักแผ่นดิน” , มอบหนังสือแสดงป่าชุมชน , มอบเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2565 ให้แก่เครือข่ายป่าชุมชน , มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า มอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และร่วมกับผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มอบเงินสนับสนุนให้แก่เครือข่าย ทสม. จังหวัดร้อยเอ็ด ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นประธานในพิธีการลงนาม MOU ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทุนสิ่งแวดล้อม กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และ ธ.ก.ส.


นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.เปิดเผยว่า รัฐบาล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญกับเครือข่ายภาคประชาชน ปัจจุบันทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายภาคประชาชนอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่และรวมตัวเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีส่วนสำคัญในการดำเนินกิจกรรม ทั้งการดูแลรักษาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมและเกิดผลเป็นรูปธรรม
“กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมทั้งมุ่งมั่นในการพัฒนาและยกระดับการทำงานบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในลักษณะเชิงรุก และให้ความสำคัญในการสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนและงบประมาณ ซึ่งเป็นกลไกทางการเงินที่จะช่วยขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จึงเน้นการส่งเสริมให้ทุกเครือข่ายรับทราบถึงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนต่าง ๆ และเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนและงบประมาณ และยกระดับกลไกการทำงานเชิงรุกในพื้นที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความเหมาะสมและเกิดความยั่งยืน”


ผู้สื่อข่าวถามว่าจากกรณีที่มีการนำเสนอข่าว มีนักท่องเที่ยว ลักลอบยิงปลานกแก้วในพื้นที่อุทยานทางทะเล ที่จังหวัดกระบี่ นั้นทางกระทรวงฯ มีแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาอย่างไร

นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า ประเด็นแรกต้องเรียนว่าต้องยอมรับว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและผู้รักษาพื้นทะเลนั้นเรามีจำนวนจำกัด ทั่วประเทศเรามีไม่ถึง 30,000 นาย ฉะนั้นพื้นที่ที่บุคคลหนึ่งที่จะต้องดูแลนั้นกว้างใหญ่เหลือเกิน โดยเฉพาะพื้นที่ทางทะเล สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ พนักงานของท่านพานักท่องเที่ยวไปแล้ว เมื่อเห็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติ ถ้าพบเห็นเขากระทำผิกกฏหมาย อย่างเช่นล่าสุดมีชาวต่างชาติลงไปยิงปลานกแก้ว และปลาไหลในเขตอุทยานทางทะเล ต้องเรียนว่าคนที่มาทำเช่นนั้นเหมือนเขากำลังมาทุบหม้อข้าวของท่าน เขากำลังทำลายบ้านของท่าน ก็ขอวิงวอนไปยังผู้ประกอบการที่มีอาชีพทำมาหากินกับความสวยงามของท้องทะเลหรือทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ที่ท่านอยู่ ท่านไม่ควรนิ่งดูดายอยู่เฉย ควรจะเป็นคนแรก ก่อนที่จะเป็นเจ้าหน้าที่เสียอีก ที่จะต้องเดือดร้อน และห้ามนักท่องเที่ยวในการกระทำการดังกล่าว ท่านเห็นอยู่แล้วว่านักท่องเที่ยวมีปืนฉมวก มีอุปกรณ์สำหรับไปตกปลา ถ้าอยู่ในเขตอุทยานเป็นสิ่งที่ต้องห้ามทั้งสิ้น ไม่ว่าจะป็นการเอาประการังออกมา เด็ดดอกไม้ใบหญ้าทั้งหลาย สำคัญที่สุดคือการไปล่าสัตว์ในเขตอุทยานเป็นสิ่งที่ผิดกฏหมาย
ดังนั้นถ้าทำแล้วเราจับได้จะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด แต่ว่าด่านแรกที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต้องเป็นหูเป็นตา และแจ้งเจ้าหน้าที่ หรือช่วยกันห้ามคนเหล่านั้นไม่ให้กระทำเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย

จากนั้น รมว.ทส.พร้อมคณะ ได้ร่วมกิจกรรม“ปั่น ปลูกป่า” ที่โรงเรียนขัตติยะวงษา พร้อมติดตามและมอบแนวทางการฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำสระแก้ว และการพัฒนาเมืองเก่า บริเวณวัดสระแก้ว เดินทางไปยัง วัดป่ากุง ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำวิกฤตภัยแล้ง จัดโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล และเดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูหนองผักตบพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์ บ้านหนองผักตบ ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ

วันอาทิตย์ที่ 14 ส.ค. รมว.ทส. พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังตลาดทุ่งเจริญ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พบปะประชาชนเพื่อรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และร่วมกิจกรรมแจกถุงผ้าลดโลกร้อน เพื่อให้ประชาชน ช่วยดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม


ด้านนายดวงจันทร์ พาลำโกน ประธานเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ในนามของพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้เครือข่ายทุกเครือข่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าใจและสามารถเขียนโครงการเข้าหาแหล่งเงินทุน จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องในพื้นที่อย่างแท้จริงและพวกเราขอสัญญาว่าจะช่วยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อให้ลูกหลาน ต่อไป