(ชมคลิป) ผู้ว่าฯ เลย นำประชาชนทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ‘เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ’ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ

ผู้ว่าฯ เลย นำประชาชนทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ‘เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ’ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ
วันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. ที่วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธี โดยมี พระราชวชิรสุธี เจ้าอาวาสศรีสุทธาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ ออกรับบิณฑบาต
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประสูติเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ในเวลา 18.35 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่า “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2548 และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ทองคำ โดยพระนามของพระองค์นั้น แปลว่า “ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง” และโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijoti”
พระองค์ทรงเข้าศึกษาที่ โรงเรียนจิตรลดา ทรงเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ อาทิ กิจกรรมงานสัปดาห์รักการอ่าน ทั้งยังทรงร่วมการแสดงในงานของโรงเรียน ทั้งยังทรงสนพระทัยในการบินตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยเสด็จไปประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ในรายการหนูน้อยจ้าวเวหา ด้วยพระองค์เอง ทรงลองฝึกการบังคับเครื่องบินชนิดต่าง ๆ ปัจจุบัน เสด็จไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย