มุกดาหาร (ชมคลิป) พายุถล่ม 3 ตำบลทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย 49 หลังคาเรือน

เกิดเหตุวาตภัย (พายุฤดูร้อน) ถล่ม 3 ตำบล ของอำเภอดงหลวง ทำให้บ้านเรือนราษฎรเสียหายจำนวน 49 หลังคาเรือน และต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างและไฟฟ้าดับหลายชั่วโมง

ผู้สื่อข่าวรายงาน เกิดฝนตกฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตก เป็นเหตุให้ต้นไม้โค่นล้มกีดขวางการจราจร ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2287 (อ.ดงหลวง-อ.เขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ) ทำให้ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ชั่วคราว ทางนายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง พร้อมด้วย อบต.พังแดง และเทศบาลตำบลหนองแคน ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตัดต้นไม้ดังกล่าวเพื่อเปิดการจราจรให้ชาวบ้านได้สัญจรไป-มา และต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างและไฟฟ้าดับหลายชั่วโมง รวมทั้งทำให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายจำนวน 49 หลังคาเรือน รวม 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองแคน ตำบลพังแดง และตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
สำหรับบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจำนวน 49 หลังคาเรือน รวม 3 ตำบลของอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย 1.ตำบลหนองแคน หมู่ 6 จำนวน 10 หลัง หมู่ 3 จำนวน 20 หลัง 2. ตำบลพังแดง หมู่ 4 จำนวน 7 หลัง หมู่ 6 จำนวน 4 หลัง 3. ตำบลดงหลวง หมู่ 1 จำนวน 1 หลัง หมู่ 2 จำนวน 5 หลัง และหมู่ 7 จำนวน 2 หลัง รวม 3 ตำบลจำนวน 49 หลังคาเรือน
ล่าสุด ทางนายอำเภอดงหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ของอำเภอดงหลวง จะเร่งเข้าดำเนินการสำรวจความเสียหายทั้งหมด เพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านในเบื้องต้นต่อไป.


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร