อุดรธานี – สโมสรโรตารีบ้านเชียงร่วมราชภัฏอุดรฯมอบสื่อการเรียนให้ศูนย์ศึกษาพิเศษ

สโมสรโรตารีบ้านเชียงร่วมราชภัฏอุดรฯมอบสื่อการเรียนให้ศูนย์ศึกษาพิเศษ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ…

Read More