อุดรธานี – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการ “Steam for Innovator 2023” นำเสนอแนวคิดการสร้างนวัตกรรมในชุมชน

ที่ห้องประชุม 1 หอประชุมใหญ่สามพร้าว ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี กล่าวเปิดโครงการบ…

Read More

ชัยภูมิ (ชมคลิป) พ่อเมืองสั่งคุมเข้มย้ำทุกพื้นที่ให้เป็นถนนปลอดภัย

  ชาวบำเหน็จณรงค์ได้ร่วมจัดโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจเพื่อถนนปลอดภัยของไทบำเหน็จ ประจำปี …

Read More

หนองบัวลำภู – สืบสานประเพณีท้องถิ่น “ร่วมใจหิ้วตะกร้า สวมผ้าไทย จูงมือคนสามวัย ใส่บาตรวันพระ”

ชาวอำเภอศรีบุญเรือง ขับเคลื่อนศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี(4 Good ) ร่วมกับ อปท.กำนัน ผญบ.และคณะ…

Read More

มหาสารคาม – โค้ชจิตอาสา “ซีไลเซนส์” เปิดAcademy ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ร่วมฝึกทักษะฟุตบอลส่งต่อระดับชาติ

นายธนกฤต บุษบง ผู้ฝึกสอนเยาวชนจิตอาสา ระดับ”ซี ไลเซนส์” โค้ชระดับเยาวชน/อะคาเด…

Read More