หนองบัวลำภู – คณะสงฆ์อำเภอศรีบุญเรือง ขอความร่วมมือเจ้าภาพจัดงานบุญปลอดเหล้า งานเศร้าปลอดอบายมุข พร้อมกันทุกหมู่บ้าน

คณะสงฆ์อำเภอศรีบุญเรือง ประกาศขอความร่วมมือการจัดงานบุญปลอดเหล้า และสิ่งมึนเมา(1 งานประเพณ…

Read More

อุดรธานี – ขวัญชัย” มั่นใจ “ทักษิณ” กลับไทยแต่ไม่ระดมเสื้อแดงอุดรฯ ไปรับส่วนเสื้อแดงอีสานนัดพบกันที่วังน้อย

ขวัญชัย” มั่นใจ “ทักษิณ” กลับไทยแต่ไม่ระดมเสื้อแดงอุดรฯ ไปรับส่วนเสื้อแดงอีสานนัดพบกันที่ว…

Read More