เปิดประวัติเกจิดัง พระครูประทีป ปัญญาทีโป (หลวงปู่สิทธิ์) เจ้าอาวาสที่วัดบ้านโอ้น ต.ละทาย อ.กันทราย์ จ.ศรีสะเกษ

ประวัติพระครูประทีป ปัญญาทีโป (หลวงปู่สิทธิ์) เดิมฉายา พระประสิทธิ์  ปญญาทีโป ชื่อเดิม นาย…

Read More