ขอนแก่น (ชมคลิป) “งามไส้” คณะกรรมการประปาหมู่บ้านใช้โดรนพ่นยาฆ่าหญ้า หวังกำจัดวัชพืชในบ่อน้ำดิบกระทบชาวบ้านกว่า 500 ครัวเรือน

คณะกรรมการประปาหมู่บ้านรู้เท่าไม่ถึงการณ์ใช้โดรนพ่นยาฆ่าหญ้า หวังกำจัดวัชพืชในบ่อน้ำดิบประ…

Read More