หนองบัวลำภู – คณะสงฆ์อำเภอศรีบุญเรือง ขอความร่วมมือเจ้าภาพจัดงานบุญปลอดเหล้า งานเศร้าปลอดอบายมุข พร้อมกันทุกหมู่บ้าน

คณะสงฆ์อำเภอศรีบุญเรือง ประกาศขอความร่วมมือการจัดงานบุญปลอดเหล้า และสิ่งมึนเมา(1 งานประเพณี 1 งานบุญปลอดเหล้า) งานบุญปลอดเหล้า งานเศร้าปลอดอบายมุข พร้อมกันทุกหมู่บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวอำเภอศรีบุญเรือง (4 Good)

วันที่ 21 สค.66 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศภายในวัดป่าโชติการาม ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู พระครูปริยัติโชติการ เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง ประธานสงฆ์ในการจัดงานประเพณีทอดเทียนพรรษารวม (โฮม) และต้นดอกเงินร่วมกับเจ้าอาวาสวัดทุกวัดและชาวบ้านในเขตอำเภอศรีบุญเรือง เพื่อระดมปัจจัยในการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือกิจการของคณะสงฆ์ที่ได้รับผลกระทบจนเป็นเหตุสุดวิสัย สำหรับประเพณีทอดเทียนรวม (โฮม) เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวอีสานที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ชาวบ้านจากหมู่บ้านหนึ่งจะนำต้นเทียนไปบูชาอีกวัดหนึ่ง นิยมทำในช่วงเข้าพรรษาตลอดพรรษา

พระครูปริยัติโชติการ เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่าในวันนี้ทางคณะสงฆ์ของอำเภอศรีบุญเรือง ขอถือโอกาสประกาศเป็นวาระที่ทุกหน่วยงาน ชาวบ้านทุกหมู่บ้าน จะต้องให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมสืบสานประเพณีให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องทุกปี นั่นคือจากนี้ไปเพื่อคุณภาพชีวิตของชาวอำเภอศรีบุญเรือง ในการทำบุญ และได้ผลบุญถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย เพื่อสร้างทัศนคติในเรื่องการทำบุญ ของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนให้ถูกต้อง ได้บุญที่บริสุทธิ์ เพื่อไห้พระสังฆาธิการได้มี แนวทางในการสั่งสอนพุทธศาสนิกชนได้ทำบุญให้ถูกต้อง และเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ไห้มีความเข้าใจในหลักของการทำบุญ และทำบุญที่บริสุทธิ์

คณะสงฆ์อำเภอศรีบุญเรือง จึงประกาศ แนวทางในการทำบุญ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ห่างไกลจาก สิ่งมึนเมาทั้งหลาย เพื่อความเจริญรุ่งเรือง แห่งสติ และปัญญา ในเรื่องของการทำบุญในทุกหมู่บ้าน ชุมชนถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั้งอำเภอในการทำบุญ ให้เป็นบุญจริงๆ เป็นงานปลอดเหล้าและสิ่งมึนเมา 8 บุญประเพณีต่อไปนี้จะต้องปลอดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอบายมุขได้แก่ บุญกฐิน บุญมหาชาติ บุญขึ้นบ้านใหม่ บุญงานมาปนกิจศพ บุญอุทิศ (บุญแจกข้าว) บุญผ้าป่าสามัคคี บุญฉลอง อุโบสถฉลองศาลาการเปรียญ หรือบุญที่จัดขึ้นภายในวัด รวมถึงงานบุญบวชนาคอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ด้วยการบิณฑบาตรับสัจจะธิษฐานงดเหล้าตลอดพรรษา ร่วมกับคณะสงฆ์และจังหวัดหนองบัวลำภู

เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวต่อ จากนี้ไปคณะสงฆ์อำเภอศรีบุญเรือง จึงประกาศให้พุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติ และยึดหลัก ในเรื่องของการทำบุญให้ถูกต้อง และเพื่อสนองนโยบายของอำเภอศรีบุญเรือง ที่ได้ประกาศนโยบายไว้ 4 ประการ (ศรีบุญเรือง เมือง 4 ดี) หรือ 4 Good คือ 1.สุขภาพจิตดี 2.สุขภาพกายดี 3.สังคมและสิ่งแวดล้อมดี 4. เศรษฐกิจดี สำหรับแนวทางในการรณรงค์ คือ ให้ขึ้นป้ายหน้างานไว้ว่า “ขออภัยแทนเจ้าภาพ งานนี้ปลอดเหล้า” ชุมชนปลอดเหล้า ปลอดอบายมุข และสิ่งมึนเมา จึงประกาศไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

พระครูปริยัติโชติการ เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวทิ้งท้ายว่าบรรยากาศภายในวัดวันนี้มีพุทธศาสนิกชน ภายใต้การนำของเจ้าอาวาสทุกวัดในเขตอำเภอศรีบุญเรือง นำต้นดอกเงินมาถวายสำหรับจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือกิจการของคณะสงฆ์อำเภอศรีบุญเรือง ได้ยอดปัจจัยกว่า 250,000 บาทโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆในขณะเดียวกันก็มีคณะศรัทธาญาติโยมจัดตั้งโรงทานเพื่อแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มบริการพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานอย่างเพียงพอและมีกิจกรรมการประกวดสรภัญญะในหัวข้อ”งานบุญปลอดอบายมุข” จากหมู่บ้านที่มีการส่งเสริมการประกวดสรภัญญะอีกด้วย รวมถึงมีกิจกรรมการแข่งขันการแตะปี๊ปไกลสุดอีกด้วย
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ขตว.หนองบัวลำภู