อุดรธานี – กรมทหารราบที่ 13 จัดกิจกรรม วิ่งเข้าค่าย KPJ Run for Life 2023

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 กรมทหารราบที่ 13 และหน่วยรองกรมทหารราบที่ 13 จัดกำลังพลพร้อมอาวุธ และยุทโธปกรณ์ของหน่วยสนับสนุนการจัดงาน “ วิ่งเข้าค่าย KPJ Run For Life 2023 ” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียงเห็นความสำคัญของการวิ่ง ร่วมสร้างสังคมแห่งสุขภาพให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง และได้ร่วมสร้างกุศลด้วยการทำบุญกับทางโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เพื่อเป็นทุนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สภาพพร้อมใช้งานและทันต่อความต้องการของผู้ป่วย ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ท่องเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และชมทัศนียภาพในค่ายทหารจังหวัดอุดรธานี ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี พลตรี ยุทธนา มีทิพย์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 เป็นประธานในการเปิดงานฯ และมีส่วนราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิ่งทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นจำนวนมาก
จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายร่วมกัน และได้ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยการทำบุญกับทางโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรมไปใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ปวยต่อไป

ข้อมูลภาพข่าว  ร.ต.กฤษฎา มณีใส
#กรมทหารราบที่ 13