ชัยภูมิ (ชมคลิป) พ่อเมืองสั่งคุมเข้มย้ำทุกพื้นที่ให้เป็นถนนปลอดภัย

 

ชาวบำเหน็จณรงค์ได้ร่วมจัดโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจเพื่อถนนปลอดภัยของไทบำเหน็จ ประจำปี 2566 เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน หลังจากเมื่อเร็วๆนี้ จังหวัดชัยภูมิเกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนจนมีผู้เสียชีวิตหมู่รวมถึง 5 ศพ ขึ้นในหมู่บ้านเดียวกันนั้น

ที่บริเวณโดมวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์ ตำบลบ้านชวน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ นายประพันธ์ สู่หนองบัว นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ เดินทางมาเป็นประเปิดโครงการ ราษฎร์รัฐร่วมใจเพื่อถนนปลอดภัยของไทบำเหน็จ ประจำปี 2566 เพื่อขานรับนนโยบายนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ราชการ จ.ชัยภูมิ ที่สั่งย้ำให้ทุกพื้นที่เป็นถนนปลอดภัย โดยภายในกิจกรรมครั้งนี้ การแจกสติกเกอร์สะท้อนแสง รวมถึงกิจกรรมรณรงค์ ติดสติกเกอร์ สะท้อนแสง และเปลี่ยนหลอดไฟรถ ทั้งหน้าและหลัง ทั้งรถอีแต๋น และ รถจยย.สามล้อพ่วงข้าง ซึ่งรถทั้ง2ชนิดนี้ล้วนจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของชาวบ้านในอำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็น อย่างมาก พร้อมกับจัดอบรมให้ความรู้ในด้านการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนใหน้อยลง เพราะที่ ผ่านมา สถิติในการเกิดอุบัติเหตุ พบว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งรวมถึงการเสียชีวิต และบาดเจ็บ มีจำนวนมาก ทั้งนี้สืบเนื่องมาจาก อำเภอบำเหน็จณรงค์ เป็นพื้นที่ที่มีการทำการเกษตร กันมากจำเป็นต้องใช้รถจยย.พ่วงข้างในการขนส่งแรงงานและอุปกรณ์ในการเกษตรรวมถึงการใช้รถอีแต๋น บรรทุกสินค้าออกสู่ตลาด รวมถึงโรงงานขนาดใหญ่เช่น โรงงานน้ำตาล โรงงานแป้งมัน ซึ่งเป็นโรงงานขนาดใหญ่รวมถึงสามแห่ง และโรงงานอื่นๆอีกมากล้วนแล้วชาวบ้านจำเป็นที่จะต้องใช้รถอีแต๋น รถยนต์ ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกสู่ตลาด ดังนั้นสภาพรถ ของชาวบ้านต้องพร้อมและปลอดภัยด้วย ที่ผ่านมาสภาพรถในพื้นที่ดูจะไม่ค่อยสมบูรณ์มากนัก


พร้อมกันนี้การเกิดอุบัติเหตุหมู่ที่เสียชีวิตถึง 5 ศพเมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับรถอีแต๋นในการขนสินค้าเช่นกัน ดังนั้น ทางอำเภอบำเหน็จณรงค์ ตระหนักถึงนโยบายตามที่ทางผู้ว่าฯได้เน้นย้ำลงมา จึงได้ร่วมจัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อช่วยป้องกันและลดอุบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวบ้านทั้งในและนอกอำเภอครั้งนี้ตามโครงการราษฎร์รัฐร่วมใจเพื่อถนนปลอดภัยของไทบำเหน็จ ประจำปี 2566
โดยมีขนส่งจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขา ชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานตรวจสภาพรถเอกชนออโต้คาร์ นักศึกษา-นักเรียน และประชาชน กว่า300 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี น.ส.กาญจนา กลึงสุวรรณชัย และผู้มีจิตศรัทธา ได้ให้ การสนับสนุน งบประมาณพร้อมสติกเกอร์ สะท้อนแสง อาหาร และเครื่องดื่มต่างๆในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้โดยที่ไม่ได้ใช้งบประมาณจากภาครัฐแม้แต่น้อย

วิรัตน์ ดวงแก้ว ผู้สื่อข่าว จ.ชัยภูมิ