กาฬสินธุ์-โอทอปนิว นอร์มอลสตาร์ทวันแรกเงินเข้าทะลุเป้า 1.2 ล้าน


จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงาน “โอทอปกาฬสินธุ์ นวัตกรรมล้ำค่า ภูมิปัญญาบ้านเฮา” ในรูปแบบนิว นอร์มอล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน ช่วยชาวบ้าน และผู้ประกอบการ ฟื้นตัวจากผลกระทบโควิด-19 และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล เผยรายได้วันแรกทะลุเป้า 1.2 ล้านบาท คาด 7 วันเม็ดเงินทะลัก ไม่น้อยกว่า 9 ล้านบาท
ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า) นายทรงพล ใจกริ่ม จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน “โอทอปกาฬสินธุ์ นวัตกรรมล้ำค่า ภูมิปัญญาบ้านเฮา” โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พันเอกสุรศักดิ์ สำราญบำรุง รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดกาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันติบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ นายอำเภอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย ประชาชน ร่วมงาน พร้อมมีการออกร้าน จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอทอป จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ จำนวน 100 ราย การเดินแบบด้วยชุดผ้าพื้นเมือง ผ้าไหมแพรวา ราชินีแห่งไหม ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
นายทรงพล ใจกริ่ม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการตลาดโอทอป ซึ่ง จ.กาฬสินธุ์ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการตลาด กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และโอทอป ที่ผ่านการเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปแล้ว เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์โอทอป ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพิ่มโอกาสในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอป เพื่อสร้างรายได้ เป็นการบรรเทาผลกระทบของพี่น้องประชาชนและชุมชน จากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนที่ดีที่สุด เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่มีคุณค่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 สนองนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
นายทรงพลกล่าวอีกว่า ความคาดหวังในการจัดงานโอทอปกาฬสินธุ์ นวัตกรรมล้ำค่า ภูมิปัญญาบ้านเฮา ระหว่างวันที่ 24-30 ธ.ค.64 จะเป็นโอกาสดีที่เห็นความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป และเป็นการช่วยสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการตลาด การจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยเฉพาะผ้าไหมแพรวา ที่ได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งไหม ที่จะสร้างรายได้ให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปได้เป็นอย่างดี หลังจากสภาวะการค้าขายซบเซามา 2 ปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ สังเกตได้จากรายได้วันแรกของการจัดงาน ทราบว่ามีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าถึง 1,200,000 บาท จึงคาดว่าการจัดงานถึงวันที่ 30 ธ.ค.หรือตลอดระยะเวลา 7 วัน จะมีเม็ดเงินที่ได้จากการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่น้อยกว่า 9 ล้านบาท
ด้านนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นการจัดงานโอทอปนิว นอร์มอล ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เช่น คัดกรองผู้ร่วมงาน ตรวจสอบประวัติรับการฉีดวัคซีน ของผู้ประกอบการที่นำผลิตภัณฑ์จำหน่าย เพื่อความมั่นใจ และมีความปลอดภัย ทั้งนี้ เพื่อที่เราจะก้าวข้ามสถานการณ์โควิด-19 และฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วยกัน โดยกิจกรรมในงานมีผู้ประกอบการนำผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าไทย ผ้าไหมแพรวา อาหารพื้นบ้าน อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ มาจัดแสดงและจำหน่าย 100 กลุ่ม และร่วมชมการแสดงแฟชั่นโชว์ การแสดงของศิลปิน เดินแบบการกุศล การประกวดร้องเพลงโคกหนองนากาฬสินธุ์ และการแสดงทางวัฒนธรรมอื่นๆมากมาย ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการส่งเสริมการขายและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน
“จึงขอเชิญชวนมาชม ชิม ช็อป งานโอทอปกาฬสินธุ์ นวัตกรรมล้ำค่าภูมิปัญญาบ้านเฮา ชมสินค้าผลิตภัณฑ์และศิลปะการแสดงที่หลากหลาย ชิมอาหารแปรรูปสะอาดรสชาติอร่อย และเลือกช็อปผลิตภัณฑ์โอทอป เป็นของฝาก ของขวัญ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 และเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับชาวบ้าน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอทอป ให้มีรายได้หลังจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งงานนี้จะมีไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่สนามหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังเก่า)” นายอุทัยกล่าว