มุกดาหาร(ชมคลิป)ผู้ตรวจราชการศึกษาธิการตรวจเยี่ยมการศึกษาคนพิการและผู้ด้อยโอกาส


ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
เมื่อวันที่ 06 03 64 ที่หอประชุมโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม ตำบลดงเย็นอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายธฤติ ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยมีนายเลียง ผางพันธ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร, ศึกษาธิการ, ผู้อำนวยการเขต, นายวิทยา วังคะฮาต ผู้อำนวยการโรงเรียนดงเย็นวิทยาคม และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมในครั้งนี้
นายธฤติ ( ทะ-กิด ) ประสานสอน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นนโยบายการตรวจราชการ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจติดตามในนโยบายจุดเน้นที่กระทรวงศึกษาธิการ มอบให้หน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด ได้ถือปฎิบัติ ในส่วนของกระผมที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ ภาค 11 ประกอบด้วย สกลนครนครพนมมุกดาหาร และขณะเดียวกันยังรับผิดชอบตรวจติดตามการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของคนพิการ และคนด้อยโอกาสซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ในเขตพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร หรือหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยยังมีคนพิการ คนด้อยโอกาสในแต่ละประเภทต่าง ๆ มากมายที่ยังไม่เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา หรือคนที่เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาก็ลงมาเยี่ยมขอบคุณ มาเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา ที่จัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนโสตศึกษา โรงเรียนปัญญานุกูลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ รวมไปถึงโรงเรียนการศึกษาพิเศษต่าง ๆ หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาในสังกัด กศน. สพฐ. อาชีวะและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดการการศึกษา เพื่อคนด้อยโอกาส และพลาดโอกาสทางการศึกษา
นายธฤติ ( ทะ-กิด ) กล่าวต่ออีกว่า ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน ในสถานโควิด กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ถือปฎิบัติ ตามประกาศของ ศบค. ส่วนกลาง และ ศบค.ของแต่ละจังหวัด ต้องเข้มงวด การ์ดอย่าตก และขณะเดียวกันต้องให้การเรียนรู้นักเรียนนักศึกษา ต้องเฝ้าระวังอย่างไร ส่วนการจัดการเรียนการสอนนั้น ก็ให้จัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ ตามความประสงค์ต้องการความเหมาะสมของนักเรียนแต่ละประเภท บางคนอาจจะออนแอร์ บางคนอาจจะออนไลน์ บางคนอาจจะออนไซด์ ที่จะทำให้ผู้เรียนไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้
สำหรับก่อนการตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการเข้าถึงการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ ได้เยี่ยมชมกิจกรรม การปล่อยเครื่องบินพลังงานยาง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 นอกจากนี้มีการแสดงของนักเรียน ประกอบด้วย การแสดงทักษะพื้นฐานกีฬามวยสากล การแสดงชมรม TO be Number One โบราณการแสดงรำดาบ เยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมบูทกศน. และเยี่ยมชมบูทนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน..


อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร