ขอนแก่น-กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ดำเนินการจัดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียน ระดับประเทศ

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรม วัดชัยชนะสงคราม ดำเนินการจัดการปร…

Read More

อดรธานี-รมต.ตรีนุช ชมศูนย์บ่มเพาะอาชีวะอุดรและองค์ศรีสุขคเณศ ภายใต้ความร่วมมือภาคเอกชน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิก…

Read More

ขอนแก่น-KKBS เปิดตัว KKBSX Platform สู่การเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ เปิดพื้นที่แหล่งความรู้ศาสตร์ธุรกิจ เพื่อการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี (KKBS) เปิดตัว KKBSX Platform สู่การเรีย…

Read More

หนองบัวลำภู-แม่เมืองลุ่มภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

แม่เมืองลุ่มภู ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯโครงการกองทุน…

Read More

ขอนแก่น-สำนักบริการวิชาการ รายงานความก้าวหน้าโครงการ U2T ต่อ ผช.รมต.อว.

           รศ.น.สพ.ดร.ชูชาติ กมลเลิศ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และบุคลากรสำนักบริการวิ…

Read More

ขอนแก่น(ชมคลิป)ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม“ค่ายสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ด้วยรูปแบบออนไลน์”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมบายาสิตา @KKU อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัด…

Read More

หนองบัวลำภู-หนองบัวพิทย์ แจงขออภัยผู้ปกครอง นักเรียนรับเงินเยียวยารายละ2,000บาทล่าช้า

หนองบัวพิทย์ แจงขออภัยผู้ปกครอง นักเรียนรับเงินเยียวยารายละ2,000บาทล่าช้า รอ สพฐ.ปลดล๊อคระ…

Read More