ขอนแก่น(ชมคลิป)โรงเรียนหนองเรือวิทยา ได้รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

ที่โรงเรียนหนองเรือวิทยา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ได้จัดให้มีการรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง …

Read More

(ชมคลิป)ศธจ.หนองบัวลำภู คาดหวังครูไทย ยุคใหม่ ใส่ใจ ICT ควบคู่คุณธรรม

วันนี้(7 สค.63)ณ ห้องประชุมโรงแรมภูฟ้ารีสอร์ท อำเภอเมืองหนองบัวลำภู สำนักงานศึกษาธิการจังห…

Read More

ขอนแก่น(ชมคลิป)การบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

จากข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2562 พบว่าขยะมูลฝอย เกิดขึ้นประมาณ 28…

Read More

อุบลราชธานี-สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ 4 เติมความรู้ครูแกนนำขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่ 4 จัดอบรมโครงการพัฒนาครูแกนนำขับเคลื่อ…

Read More

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ศรีสะเกษ เดินหน้ายกระดับเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนยากจน มุ่งสร้างแรงงานคุณภาพ

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายสมศักดิ์ สุ…

Read More

อุบลราชธานี-กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการพฤติกรรมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ”

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ดร.สุรพล เสนบุญ ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเ…

Read More

(ชมคลิป)ศธจ.หนองบัวลำภู เปิดมุมมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการทดสอบฯนักเรียน ดิ่งลง

เมื่อผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติของนักเรียนในทุกสังกัดของจังหวัดหนองบัวลำภู ตกต่ำ โรง…

Read More

ชัยภูมิ(ชมคลิป)ผู้ตรวจฯ ศธ. สุดทึ่ง!! นร.มัธยมชัยภูมิ โชว์ผลงานเครื่องควบคุมน้ำอัตโนมัติ ผ่านแอพฯ มือถือ

ผู้ตรวจฯ ศธ. สุดทึ่ง!! นร.มัธยมชัยภูมิ โชว์ผลงานเครื่องควบคุมน้ำอัตโนมัติ ผ่านแอพฯ มือถือ …

Read More

เลย(ชมคลิป)องคมนตรี ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย พลเรือ…

Read More