หนองบัวลำภู เขต 1 Kick off เดินหน้าหลอมรวมใจบูรณาการร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด

หนองบัวลำภู เขต 1 Kick off เดินหน้าหลอมรวมใจบูรณาการร่วมกับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครบ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วย 6 กิจกรรม

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมนเรศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1(สพป.หนองบัวลำภู เขต 1) จ.หนองบัวลำภู นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วย นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ นายสัญญา กุลสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1ได้นำเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบ Google Meet ซึ่งเป็น กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ที่ ทาง สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จะจัดกิจกรรมรวม 6 ครั้ง
โดย Kick off กิจกรรมวันแรก จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ผ่านมามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 แต่งกายด้วยเสื้อขาวหรือชุดขาว ทุกโรงเรียนร่วมกันสวดมนต์ 1 บท ฟังบรรยายธรรมจาก พระมหาประทวน อาภัสสัสโร วัดสายทอง อ.เมืองหนองบัวลำภู เป็นเวลาประมาณ 30 นาที ครูและนักเรียนนั่งสมาธิ โดย ได้มีการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Google Meet ทางโรงเรียน นำนักเรียนไปฏิบัติไปพร้อมกัน โดยไม่ต้องนิมนต์พระสงฆ์มาอีก และทุกเช้าวันศุกร์ จะมีการปฏิบัติธรรมด้วยเช่นกัน
โดย สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ร่วมกับโรงเรียน ครู นักเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการ ซึ่งการจัดงานจะมีทั้งงานพระราชพิธี งานพิธีการ โครงการและกิจกรรม ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จึงได้มีการ น้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย กระบวนการศึกษาให้กับ นักเรียน ครู ประชาชน ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ ครู บุคลากร นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด
โดยก่อนหน้านี้ภายในห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.หนองบัวลำภู นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ นายสัญญา กุลสุวรรณ์ รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมกันแถลงข่าว การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
นายสวัสดิ์ แสงขัน ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวว่านับจากนี้ไป สำนักงานเขตพื้นที่ฯร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินงานใน 6 กิจกรรมคือ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในวันจันทร์ กิจกรรมชุมนุมลูกเสือจิตอาสาดำเนินการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2567- กรกฎาคม 2567 กิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล จะจัดกิจกรรม 6 ครั้ง โดยเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ส่วนสำนักงานเขตสวย โรงเรียนงามเด่น จะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ ประดับตกแต่งอาคารสถานที่ จัดธงตราสัญลักษณ์ ธงชาติ ซึ่งในเดือนมิถุนายน จะประดับธงเหลืองและธงม่วง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ เดือน กรกฎาคม จัดเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะมีการประดับธงเหลืองและธงขาว
สำหรับกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น จะจัดในวันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นวันหยุดชดเชย ให้ผู้ร่วมงานใส่เสื้อสีเหลืองที่บุคลากรและครูใส่ในวันจันทร์อยู่แล้ว ไม่ต้องซื้อ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน ซึ่งจะมีทั้งการวิ่ง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตรไปถึงโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร การเดินประมาณ 3 กิโลเมตรไปถึง ตลาดแม่สำเนียง การปั่นระยะทาง 15-18 กิโลเมตร และกิจกรรมสุดท้ายคือ สร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ โดยใช้วัสดุไม้จากโรงเรียนเก่า ส่วน งบประมาณการก่อสร้างใช้จากการจำหน่ายสลากการกุศล 3,000 ใบ ราคา 100 บาท รวมงบประมาณ 300,000 บาท ซึ่งจะมีการจับสลากออกรางวัลในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา อ.ศรีบุญเรือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่าวเชิญชวน
สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ภาพและข่าว เพ็ญนภา ทับซ้ายขวา รายงานจากจังหวัดหนองบัวลำภู