อุดรธานี _ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 “ปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย เรียนด้วย เล่นได้ ใช้ชีวิต มีความสุข ในรั้วมหาวิทยาลัยหลากสุข UDRU”

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 “ปรับตัวสู่รั้วมหาวิทยาลัย เรียนด้วย เล่นได้ ใช้ชีวิต มีความสุข ในรั้วมหาวิทยาลัยหลากสุข UDRU” พูดคุยกับรุ่นพี่ “กานต์ ทศน” มาร่วมแชร์ประสบการณ์ชีวิต เส้นทางสู่ความสำเร็จ เพื่อจุดประกายความฝัน สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ

วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาท ในกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม โดยอธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ ให้เป็นพื้นที่เรียนรู้ตลอดชีวิต ให้นักศึกษาได้เรียน เล่น แสดงออกอย่างเหมาะสม ใช้ชีวิตมีความสุข ในรั้วมหาวิทยาลัยหลากสุข มอ-มาก-ม่วน พร้อมมอบบทเพลงเป็นของขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่

ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง จากนั้นเป็นการชี้แจงแนะนำส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา อาทิ สำนักวิชาการและงานทะเบียน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองพัฒนานักศึกษา , กิจกรรมม่วนเก็บ-ม่วนออม โดยกองทุนการออมแห่งชาติ , กิจกรรมสันทนาการ อ้าย-เอื้อย พาม่วน โดยกลุ่มผู้นำนักศึกษา และกิจกรรมสุดพิเศษ จากศิษย์เก่ารุ่นพี่ ศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่ง “กานต์ ทศน” มาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆ รับฟัง เกี่ยวกับชีวิตการเรียน การค้นหาตัวตน การเดินตามความฝัน ประสบการณ์ในการทำงาน เส้นทางสู่ความสำเร็จ เพื่อจุดประกายความฝัน สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตสร้างสีสันและความประทับใจ