“กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ”

เมื่อวันที่ 11 มี.ค.64 กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มอบหมายให้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา / ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จำนวน 3 นาย นำรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภค จำนวน 2 เที่ยว รวม 12,000 ลิตร ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 1, 2 และบ้านกุดน้ำคำ หมู่ที่ 12 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ซึ่งเป็นการขจัดปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐบาล, กองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ ในพื้นที่ ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ