กาฬสินธุ์ (ชมคลิป) ชาวบ้านเขตเทือกเขาภูพานเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแสนสาหัส

ชาวบ้านดานเม็ก ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคแสนสาหัส ระบุหมดฤดูฝนประสบภัยแล้งซ้ำซาก ทุกปีที่ผ่านมาได้รับการบรรเทาภัยแล้งเพียงรถบรรทุกน้ำมาให้ แต่ไม่เพียงพอ ปีนี้มีสระกักเก็บน้ำขนาด 3 ไร่ ลึก 6 เมตร แต่ระบบสูบน้ำประปาไม่มีประสิทธิภาพ ไร้หน่วยงานเหลียวแล ตบเท้าออกมาวิงวอนสมาชิกสภาจังหวัด-ส.ส.-ส่วนราชการช่วยเหลือด่วน

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ที่บ้านดานเม็ก หมู่ 12 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ ตัวแทนชาวบ้านนำโดยนายพิทักษ์ บุญหล้า สมาชิกสภา อบต.สำราญ นายบัวทอง สีลาฤทธิ์ และนางวันเพ็ญ  พัฒบุผา ชาวบ้านดานเม็ก ได้ออกมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน ให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงและสะท้อนปัญหา เนื่องจากขาดแคลนกินน้ำใช้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นปัญหาความเดือดร้อน หลังชาวบ้านดานเม็ก 120 ครัวเรือน จำนวนกว่า 350 คน ต้องใช้ชีวิตด้วยความลำบากยากเข็ญอย่างแสนสาหัส เพราะเป็นพื้นที่สูง บ่อน้ำบาดาลใต้ดินใช้การไม่ได้ ในขณะที่บ่อน้ำบนดินก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ นานกว่า 3 เดือน เพราะระบบการสูบน้ำประปาไร้ประสิทธิภาพ ทุกวันนี้แต่ละครัวเรือนต้องสิ้นเปลืองเงินในการซื้อน้ำจากพ่อค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและประทังชีวิต

นายพิทักษ์ บุญหล้า สมาชิกสภา อบต.สำราญ หมู่ 12 กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝน ชาวบ้านพอจะมีน้ำกินน้ำใช้บ้าง จากการใช้ภาชนะรองรับน้ำฝนไว้ใช้ แต่พอสิ้นฤดูฝนปัญหาการขาดแคลนน้ำก็จะเกิดขึ้นทันที ขณะที่ในส่วนของการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้นั้นก็ไม่สามารถทำได้เลย ถึงแม้จะขุดเจาะลงลึก 60-80 เมตรก็ไม่มีน้ำ เพราะพื้นที่อยู่บนเขตเทือกเขาภูพานซึ่งเป็นที่สูง ที่ผ่านมาก็อาศัยน้ำฝน และน้ำที่ซื้อจากพ่อค้าเร่ ถังละ 10-20 บาท ซึ่งปัญหานี้ถือเป็นปัญหาประจำถิ่น ที่เกิดขึ้นซ้ำซาก ชาวบ้านทุกครัวเรือนจึงได้รับความเดือดร้อนเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในฤดูแล้ง และช่วงปลายฤดูฝนเป็นต้นมา ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา น้ำฝนที่สำรองไว้ใช้เริ่มหมดไป ในขณะที่ระบบน้ำประปาที่หนองถ้ำแคน โดยการบริหารจัดการของ อบต.สำราญ ชำรุดใช้การไม่ได้ ขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไขเกิดขึ้น ชาวบ้านดานเม็กทุกครัวเรือน ต่างได้รับความเดือดร้อนกันไปหมด

ด้านนายบัวทอง สีลาฤทธิ์ ชาวบ้านดานเม็กกล่าวว่า เมื่อกลางปี 66 ที่ผ่านมา ทางจังหวัดกับป่าไม้ ได้จัดงบประมาณขุดลอกหนองถ้ำแคน อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 500 เมตร พื้นที่ประมาณ  3 ไร่ ความกว้าง 60 เมตร ความยาว 80 เมตร และความลึก 6 เมตร เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการดับไฟป่า และฟื้นฟูสภาพนิเวศป่าไม้ถ้ำแคน เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน รวมทั้งชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ โดยเป็นแหล่งน้ำดิบผลิตประปาของ อบต.สำราญ แต่ทุกวันนี้ ระบบผลิตประปาชำรุดเสียหายนาน 3 เดือน ไม่มีการปรับปรุงซ่อมแซม ร้องเรียนไปที่ผู้บริหาร อบต.สำราญแล้วเรื่องก็เงียบหาย จึงขอสะท้อนปัญหานี้ไปถึง สมาชิกสภาจังหวัด และ ส.ส.ที่ชาวบ้านเลือกไปแล้ว ได้ตระหนักในปัญหาความเดือดร้อน และกลับมาแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวบ้านด้วย

ขณะที่นางวันเพ็ญ  พัฒบุผา ชาวบ้านดานเม็กกล่าวว่า หลังหมดฤดูฝนของทุกปีที่ผ่านมา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็แก้ปัญหา โดยจัดรถบรรทุกน้ำมาแจกจ่ายให้ชาวบ้าน ซึ่งก็พอบรรเทาปัญหาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่สำหรับปีนี้ ที่เพิ่งจะเข้าสู่ฤดูแล้งปัญหาขาดแคลนน้ำก็เกิดขึ้นทันที จึงวิตกทุกข์ใจว่าหากถึงกลางฤดูแล้งเดือนกุมภา-มีนา-เมษา จะไม่รุนแรงไปมากกว่านี้หรือ ส่วนหนองถ้ำแคนซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เป็นความหวังชาวบ้าน ที่จะได้ใช้น้ำตลอดฤดูแล้งก็กลับไม่สามารถดึงน้ำมาใช้ได้ เพราะทาง อบต.สำราญยังไม่เข้ามาแก้ไขปัญหาเลย และยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงงานบุญกฐิน ที่มีญาติพี่น้องต่างหมู่บ้านมาร่วมทำบุญตามประเพณี และจำเป็นต้องน้ำกินน้ำใช้ปริมาณมาก ก็ต้องซื้ออย่างเดียว ทำให้สิ้นเปลืองเงินอีกมาก จะพึ่งน้ำประปาหมู่บ้านของ อบต.สำราญไม่ได้ เรื่องน้ำเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องใหญ่ หากไม่มีน้ำทั้งคน สัตว์เลี้ยง และพืชผักก็อยู่ไม่ได้ ฝากไปถึงผู้บริหาร อบต.-สจ.-และ ส.ส.ด้วยก็แล้วกัน ขอให้ลงมาแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวบ้านดานเม็กโดยด่วนด้วย เพราะกำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก