หนองบัวลำภู-สปสช.อบต.โนนทัน เปิดการอบรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู นางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดการอบรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ตามโครงการ”ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” ให้กับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน สมาชิกกลุ่มนางรำทำความดีตำบลโนนทัน โดยมีนางบุญไทย บุญมา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน นางสาวทัศณีญ์ ชมภูวิเศษ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทันร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรม
นางเกษมณี อินทรสำราญ ประธานกลุ่มนางรำทำความดีตำบลโนนทัน กล่าวว่าการจัดทำโครงการฯ ในครั้งนี้ กลุ่มนางรำทำความดีตำบลโนนทัน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อสร้างเครือข่ายและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประชาชนทุกเพศทุกวัยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย ตลอดจนให้ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นแบบอย่างการส่งเสริมสุขภาพออกกำลังกายเพื่อลดเอว ลดพุง ลดโรคเพื่อสร้างบรรยากาศการออกกำลังกายอย่างสนุกสนาน โดยการใช้ศิลปวัฒนธรรมการเชิ้งอีสาน ประกอบการออกกำลังกาย
ด้านนางสาวพัชนี สภา วัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวภายหลังเปิด “โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” ซึ่งจัดโดย กลุ่มนางรำทำความดีตำบลโนนทัน ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน จัดขึ้นในครั้งนี้ จากวัตถุประสงค์ถือเป็นการดำเนินการที่มีประโยชน์ต่อชุมชนทั้งเรื่องของการรณรงค์ ส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของภาคอีสาน คือการนำการประยุกต์ศิลปะการฟ้อน การเชิ้งของภาคอีสานนำมาประยุกต์ให้เข้ากับกายออกกำลัง เป็นการสร้างความสุขให้กับชุมชนและเป็นสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนหันมาสนใจในการดูแล รักษาสุขภาพโดยการออกกำลังกายที่สนุกสนาน ขอขอบคุณ หน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนทัน โรงเรียนร่มเกล้า และกลุ่มนางรำทำความดีตำบลโนนทัน ที่เห็นความสำคัญและได้ร่วมกันจัดทำโครงการ ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ในครั้งนี้ขึ้นขอให้ร่วมกันทำกิจกรรมอย่างนี้เป็นประจำหรืออาทิตย์ละ 3-4 ครั้งจะเป็นการดีมาก

 

 


ทีมข่าวอีสานเดลี่ออนไลน์ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู