สวนสัตว์ขอนแก่น จัดหน่วยลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัข-แมวให้ชุมชน ฟรี

 

นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น เปิดเผยว่า สวนสัตว์ขอนแก่นร่วมออกหน่วยทำหมันสุนัข-แมว ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกระทรวงสาธารณสุข ทำกิจกรรมเพื่อสังคม ในช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม ของทุกปี โดยจัดกิจกรรมตามโครงการขอความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จึงได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า และลดประชากรสุนัข-แมว ประจำปี 2565 ขึ้น

โดยครั้งนี้จัดกิจกรรม ที่ศาลาชุมชนหมู่บ้านนางิ้ว ตำบลนางิ้ว อำเภอนางิ้ว จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์นำโดยน.สพ.ชวิน ไชยสงคราม หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์ และน.สพ.วชิราวิทย์ สมสา หัวหน้าฝ่ายบำรุงสัตว์ สวนสัตว์ขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ ในชุมชนออกหน่วยให้ความรู้ และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันให้สุนัข-แมว ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี มีความรับผิดชอบ เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสัตว์ ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า และการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่อถูกสุนัขกัด อีกทั้งยังเป็นการสร้างเข้าใจให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงการทำงานของสวนสัตว์ต่อความรับผิดชอบทางสังคมที่ควรให้ความรู้และช่วยเหลือ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อชุมชนโดยรอบ สวนสัตว์ขอนแก่น สำหรับการออกหน่วยลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัข-แมว จะจัดขึ้น อีกครั้ง ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการออกพื้นที่ในชุมชนและ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ซึ่งสวนสัตว์ขอนแก่นจะยังคงเดินหน้าต่อไป ในการมีส่วนร่วมและช่วยเหลือสังคมในหลายๆด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการอยู่ร่วมกันระหว่างสวนสัตว์และชุมชนได้อย่างยั่งยืน


หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 086-4556341 ฝ่ายอำนวยการ สวนสัตว์ขอนแก่น หรือจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Social Media www.facebook.com/สวนสัตว์ขอนแก่น และทางเว็บไซต์ของสวนสัตว์ขอนแก่น www.khonkaenzoo.com สวนสัตว์ขอนแก่น เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

Related posts