ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งไล่นายอาคม หมั่นตรวจ ออกจากราชการ ให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม นายวิบูลย์ กุลวงศ์ ประธานชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครู จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ศาลปกครองอุบลราชธานี อ่านคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด คดีปกครอง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ระหว่าง นายอาคม หมั่นตรวจ (ผู้ฟ้องคดี) กับ  คณะกรรมการ ป.ป.ช (ผู้ร้องสอด) กับศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด( ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3 (เดิม)   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด (อ.ก.ค.ศ.)เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 3 (เดิม) เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย(อุทธรณ์คำพิพากษา) ผลปรากฎว่า ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น โดยให้เพิกถอนคำสั่งไล่ ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ โดยให้ผู้ฟ้องคดีกลับคืนสู่ตำแหน่งเดิม ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุด พร้อมทั้งคืนสิทธิประโยชน์พึงมีพึงได้ตามระเบียบของทางราชการให้แก่ผู้ฟ้องคดีย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ

นายวิบูลย์ กุลวงศ์ ประธานชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครู จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า ชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครู จังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะผู้รับมอบอำนาจให้ดำเนินคดีแทนผู้ฟ้องคดี ขอแสดงความยินดีกับ นายอาคม หมั่นตรวจ ที่ศาลท่านได้มีคำพิพากษา ” คืน” ความยุติธรรม แก่ นายอาคม หมั่นตรวจ อดีต ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทร จ.ร้อยเอ็ด แม้ในระหว่างที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 จนถึง ปี พ.ศ.2563 จะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส หลังผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ออกมา นายอาคม หมั่นตรวจ ดีใจจนนํ้าตานองหน้า ที่ได้รับความยุติธรรม พร้อมขอบคุณชมรมพิทักษ์ระบบคุณธรรมและสิทธิครู จังหวัดอุบลราชธานีที่ช่วยเหลือ

//////////////////////

วัชรพล(วิชิต) มีสวัสดิ์

อุบลราชธานี