ทั่วไทย – ก๊าซหุงต้ม ปตท. เดินสายจัดกิจกรรมโรดโชว์ทั่วประเทศ

ก๊าซหุงต้ม ปตท. เดินสายจัดกิจกรรมโรดโชว์ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องบุกเซอร์ไพรส์ขอบคุณผู้บริโภค พร้อมจับมือคลังก๊าซจัดกิจกรรม “LPG Safety ความรู้ดี ๆ มีรอบถัง” ตอกย้ำแนวคิด ก๊าซหุงต้ม ปตท. ดีต่อใจ ปลอดภัยทุกคน

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ผู้ให้บริการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวบรรจุถังภายใต้แบรนด์ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” ผู้นำตลาดก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับภาคครัวเรือน เดินสายจัดกิจกรรมโรดโชว์ประจำปี 2566 บุกเซอร์ไพรส์ขอบคุณ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารกลางตลาด พร้อมจับมือคลังก๊าซจัดกิจกรรม “LPG Safety ความรู้ดี ๆ มีรอบถัง” ให้ความรู้การใช้งานก๊าซหุงต้มอย่างถูกวิธีแก่ประชาชน ตอกย้ำแนวคิด “ก๊าซหุงต้ม ปตท. ดีต่อใจ ปลอดภัยทุกคน”

นายณัฐวัฒน์ รัฐวิวรรธน์ ผู้จัดการฝ่ายตลาดก๊าซหุงต้ม OR เปิดเผยว่า ในฐานะผู้นำตลาดการจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับภาคครัวเรือนภายใต้แบรนด์ “ก๊าซหุงต้ม ปตท.” เราจัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดกับผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ กิจกรรมโรดโชว์ที่ทำร่วมกับผู้แทนจำหน่ายฯ โดยบุกเซอร์ไพรส์มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้ม ปตท.

กิจกรรมโรดโชว์เริ่มต้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายฯ ร้านดำรงแก๊ส โดยเซอร์ไพรส์มอบของที่ระลึกให้ผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารที่ใช้งานผลิตภัณฑ์ก๊าซหุงต้ม ปตท. ภายในตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น และร่วมกับ หจก.วิศาลแก๊ส จัดกิจกรรมที่ตลาดนินจาอมตะ จังหวัดชลบุรี นอกจากนี้ จะร่วมจัดกิจกรรมกับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย ก๊าซหุงต้ม ปตท. รายอื่น ๆ  เพื่อเดินทางไปพบปะกับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารได้ครอบคลุมทั่วประเทศตลอดทั้งปีต่อไป

อีกหนึ่งกิจกรรมของปีนี้ที่เราทำร่วมกับคลังก๊าซคือ “LPG Safety ความรู้ดีๆ มีรอบถัง” เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานถังก๊าซหุงต้มอย่างถูกต้อง โดยสาธิตวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขณะใช้งานก๊าซหุงต้ม พร้อมจัดบริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมเตาก๊าซ พร้อมเปลี่ยนสายยางมาตรฐาน มอก. ของก๊าซหุงต้ม ปตท. ให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบคลังก๊าซ ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งการส่งต่อความห่วงใยไปยังผู้บริโภค และตอกย้ำให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงความปลอดภัยเมื่อใช้งาน ก๊าซหุงต้ม ปตท. อีกด้วย”