หนองคาย(ชมคลิป)จัดกิจกรรม จิตอาสาชวนผู้ว่าเกี่ยวข้าวในนา บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


วันที่ 17 พ.ย. 63 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณแปลงนาสาธิตบ้านโนนอุดม ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย นายวรรณพล ต่อพล ปลัดจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสาชวนผู้ว่าเกี่ยวข้าวในนา บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อนำข้าวในแปลงนา ขึ้นประดับและจัดสร้างองค์พระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ ในงานมหกรรม แสง สี บุญเบิกฟ้า บูชาพระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพอำเภอสระใคร ประจำปี 2564 และเป็นการสร้าความรัก ความสามัคคี และอนุรักษ์วัฒธรรมประเพณี ในการลงแขกเกี่ยวข้าวของไทย
ซึ่งมีนายนุกูล คำผาสุก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร ได้บริจาคแปลงสำหรับทำนาพื้นที่กว่า 7 ไร่ ในการปลูกข้าวเพื่อนำไปประดับและจัดสร้างองค์พระธาตุรวงข้าวเจดีย์ศรีพระแม่โพสพ มีส่วนราชการ ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกว่า 500 คน:พันธลภ แสงทอง//จ.หนองคาย