ศรีสะเกษ – จัดกิจกรรมส่งเสริมความหลากหลายทางเพศที่เท่าเทียม

ศรีสะเกษ จัดกิจกรรมส่งเสริมความหลากหลายทางเพศที่เท่าเทียม ไม่แบ่งแยก ไม่ตีตรา ไม่ด้อยค่า ยกระดับคุณภาพทางความคิด สู่ความเสมอภาคในสังคม

เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมเกษสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงาน “Youth Voice on Pride month LGBTQ+ ความหลากหลายทางเพศที่เท่าเทียม” โดยมี นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ หัวหน้าหน่วยจัดการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางสาวสุทธิตา ชูเลิศ ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้นำนักเรียน พร้อมด้วยกลุ่มเยาวชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า การที่หน่วยจัดการฯ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีที่จะได้สร้างสรรค์โอกาสให้มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชนศรีสะเกษ มาร่วมกันสร้างกระแสสังคม สร้างการยอมรับในกลุ่ม LGBTQ ผ่านกระบวนการการขับเคลื่อนการแสดงออกถึงความต้องการสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคมของเหล่า LGBTQ เดือนมิถุนายน ของทุกปี จะถูกเรียกว่า Pride Month ซึ่งจัดให้มีการเดินพาเหรด หรือ Pride Parade หน่วยจัดการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายสภานักเรียน จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม และโรงเรียนกำแพง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “Youth Voice on Pride month LGBTQ+ ความหลากหลายทางเพศที่เท่าเทียม” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ได้ร่วมกันส่งเสียงแสดงออกถึงการสร้างความเท่าเทียม ความเสมอภาคทางสังคม สร้างความเข้าใจความหลากหลายทางเพศที่มีอยู่

ด้าน นายพงศ์ภัค มงคลชัยพาณิชย์ หัวหน้าหน่วยจัดการเสริมสร้างสุขภาวะฯ กล่าวว่า โดยการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างสรรค์พื้นที่กลางในการให้โอกาสกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศได้มีพื้นที่แสดงออกอย่างอย่างสรรค์ และเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการทำงานร่วมกับกลุ่มเด็กและเยาวชนในนามสภาเด็กและเยาวชนจังหวัด และสภานักเรียน ซึ่งถือว่ามีบทบาทความสำคัญและอยู่ในวัยรุ่นราวคราวเดียวกัน เกิดแนวทางที่มีความเหมาะสมบนฐานของคำว่าสิทธิ ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในพื้นที่มุ่งเน้นให้มีทักษะชีวิต ก้าวสำคัญในการมุ่งไปสู่สังคมที่คนทุกเพศสภาพเท่ากัน

แต่หนทางสร้างสังคมเช่นนั้นยังคงอีกยาวไกล ทุกฝ่ายควรต้องร่วมกันตระหนักถึงการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ และรับฟังเสียงของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนับสนุนการสร้างสังคมดังกล่าว เพื่อให้เยาวชน LGBTQ+ ได้มีคุณภาพชีวิต สิทธิ และศักดิ์ศรีในฐานะมนุษย์และประชาชนที่เท่าเทียม สมวัย โดยได้รับการสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์จากทีม Pride Month Sisaket อย่างไรก็ตาม การสร้างพื้นฐานสังคมให้มีความเท่าเทียมโดยเฉพาะ ความเท่าเทียมทางเพศนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะให้ความสำคัญ ไม่แบ่งแยก ไม่ตีตรา ไม่ด้อยค่า เพื่อยกระดับคุณภาพทางความคิด ทางสังคมให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมอย่างสมบูรณ์.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน