จังหวัดเลย (ชมคลิป) ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21 และภรรยา ‘เปิดครัว’ เสิร์ฟเมนูพิเศษข้าวเหนียวมะม่วง ส่งมอบให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์

ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21 และภรรยา เปิดครัว เสิร์ฟเมนูพิเศษข้าวเหนียวมะม่วง ส่งมอบให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก และกำลังพลของหน่วยช่วงโควิด-19


กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พันเอก อุทัย นิลเนตร ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 21/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 และ คุณสิริกัญญา นิลเนตร ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กรมทหารพรานที่ 21 ช่วยชาวสวนรับซื้อมะม่วงสุกพันธุ์น้ำดอกไม้จากสวนในพื้นที่ จ.เลย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อนำมาทำขนมหวานอันเลิศรส โดยเปิดครัว!! หลังบ้านจัดทำข้าวเหนียวมะม่วงเสิร์ฟอาหารมื้อพิเศษ ” เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน “ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลค่ายศรีสองรัก ซึ่งเป็นด่านหน้าในการป้องกัน รักษา ดูแล กำลังพลในค่ายศรีสองรัก รวมถึงประชาชนทั่วไป ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยหัวใจ ทั้งยังได้ส่งมอบเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในหน่วยด้วยความเข้มแข็งและครอบครัวกำลังพลซึ่งเป็นแนวหลังที่คอยเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาหน่วยและการต่อสู้กับสถานการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบัน การดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด


ภาพ : ฉก.ทพ.21
ข่าว : พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร