จังหวัดเลยเปิดงานบุญประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนปีนี้ยิ่งใหญ่

 


วันที่ 24 มิ.ย.66 เวลา 09.00 น. ที่เวทีกลางลานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญขรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานบุญประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2566 มีผู้ว่าราชการจังหวัด 19 จังหวัดทั่วภาคอีสาน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ และประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาร่วมงานกว่า 1 แสนคน


นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวรายงานว่า งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เนื่องจากได้นำเอาบุญประเพณีสองอย่างมารวมกัน กล่าวคือ “งานบุญพระเวส” (ฮีตเดือนสี่) และ “งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน งานบุญพระเวสนั้น เป็นงานบุญที่จัดขึ้น เพื่อฟังเทศน์ มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือว่าจะได้อนิสงส์แรงกล้า บันดาลให้พบ พระศรีอาริยะเมตไตรย ในชาติหน้า


ส่วนงานบุญบั้งไฟเป็นงานบุญที่จัดขึ้น เพื่อบูชาอารักษ์ หลักเมืองและถือเป็นประเพณี การขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ในงานบุญหลวงนี้ จะมีกองทัพ “ผีตาโขน” ออกวาดลวดลาย และร่วมสร้างความสนุกสนานครื้นเครงให้กับขบวนแห่พระเวสสันดร โดยถือว่า “ผีตาโขน” เป็นสัญลักษณ์แทน คนป่าหรือภูตผี ที่ศรัทธาในพระบารมี ขององค์พระเวสสันดร เมื่อพระเวสสันดรเสด็จกลับเข้าเมือง เหล่าผีตาโขน จึงตามมาส่งและเกิดเป็นการละเล่น “ผีตาโขน” สืบต่อมา


การจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ของอำเภอด่านซ้าย ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี และในปี 2566 นี้ กำหนดให้มีการจัดงาน รวม 5 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 21-25 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น ส่งเสริม ให้เกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย และเป็นการส่งเสริม อาชีพและรายได้ของราษฎร จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประกวดวาดหน้ากากผีตาโขน ชิงถ้วยประ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ชมขบวนแห่ผีตาโขนจากองคำกรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 11 แห่ง และกลุ่มผีตาโขนอิสระ ที่มีหน้ากากและชุดที่สวยงามและสร้างสรรค์มากกว่า 30 กลุ่ม การประกวดเต้นผีตาโขนน้อยของนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆในพื้นที่อำเภอด่านซ้าย ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 กิจกรรมการโดดร่มจากชมรมเครื่องพาราเพลน จังหวัดลพบุรี กิจกรรมการแสดงดนตรี ณ เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอ


การจัดงานในครั้งนี้ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน
ประมาณจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชน ชาวอำเภอด่านซ้าย ทำให้การจัดงานครั้งนี้ประสบผลสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ดำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ / จ.เลย