กาฬสินธุ์ – เขื่อนลำปาวรองรับน้ำได้อีกมากส่งน้ำเสริมฝนช่วยเกษตรกร

  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ยืนยันเขื่อนน้ำลำปาว ยังสามารถรองรับปริม…

Read More