เลย(ชมคลิป)พบติดเชื้ออีก 33 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ขอกลับมารักษาที่บ้าน

สรุปแนวทางฉีดวัคซีนรายใหม่ ทุกกลุ่ม เข็มที่ฉีดซิโนแวค เข็มที่ 2 ฉีดแอสตร้าเซนเนก้า เริ่ม 1…

Read More