มุกดาหาร (ชมคลิป) บิ๊กป้อม เปิดโครงการ ‘แล้งนี้ต้องมีน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์’ จากแม่น้ำโขง

ลุงป้อม เปิดโครงการ “แล้งนี้ต้องมีน้ำ”ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากแม่น้ำโขง ช่วยเกษตรกรลุ่มน้ำโขง มีน้ำใช้ตลอดปีที่มุกดาหาร


วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 14:10 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางมายังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรับฟังบรรยายสรุป พร้อมเปิดโครงการ “แล้งนี้ต้องมีน้ำ”(ต้นแบบ) ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากแม่น้ำโขง โดยมี นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล


โครงการ “แล้งนี้ต้องมีน้ำ”ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จากแม่น้ำโขง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีพื้นที่ติดกับแม่น้ำโขง หันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ดึงแม่น้ำโขงขึ้นมาใช้ทำการเกษตรได้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี โดยทาง อบจ.มุกดาหาร และจังหวัดมุกดาหารได้เสนอแนวคิดการใช้น้ำโขงโดยมุ่งเน้นพื้นที่ริมฝั่งโขงประมาณ 300-500 เมตร ให้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำขึ้นมาสนับสนุนการเกษตรและกิจกรรมต่างๆ ตลอดแนว


ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารจึงได้ใช้พื้นที่บริเวณหลังจวนฯ ดำเนินการตามแนวทางดังกล่าวเพื่อเป็นต้นแบบให้พื้นที่อื่นๆ ได้มาศึกษาภายใต้โครงการฯ โดยหากเกษตรกรชาวจังหวัดมุกดาหารที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงตลอดความยาว 72 กิโลเมตร สามารถใช้โซล่าเซลล์ดึงน้ำโขงมาทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตในทางที่ดีขึ้นได้เป็นจำนวนไม่น้อย และหากขยายผลต่อเนื่องไปทุกๆจังหวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงระยะทางกว่า 1,000 กิโลเมตร เกษตรกรไทยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีรายได้ที่ดีขึ้น และมีผลผลิตที่จะนำออกสู่ตลาดได้มากขึ้น ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกรไปในทิศทางที่ดีขึ้นและในโอกาสที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารจึงได้ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมาย 200 จุด จุดละ 500,000 บาท รวมงบประมาณ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าวต่อไป

อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ /มุกดาหาร