รองผู้ว่าฯศรีสะเกษ เปิดรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชน เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถนน 4 เลน สายวังหิน-ขุขันธ์ ตอน 2

 


เมื่อเร็วๆนี้ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 220 สายวังหิน-ขุขันธ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.35+000 – กม.47+000 ระยะทาง 12 กิโลเมตร โดยมี นายปฐมพงศ์ เสนาใหญ่ ผอ.แขวงทางศรีสะเกษที่ 1 พร้อมด้วย นายไพรัตน์ นวลประสพ รอง ผอ.แขวงทางศรีสะเกษที่ 1 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

นายปฐมพงศ์ กล่าวว่า ตามที่กรมทางหลวง ได้รับงบประมาณดำเนินการโครงการก่อสร้างทาง หลวงหมายเลข 220 สายอำเภอวังหิน – อำเภอขุขันธ์ ตอน 2 วงเงินงบประมาณ 520 ล้านบาท เป็นงานทางหลวง 4 ช่องจราจร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางถนนแบบยกหรือแบบดินถม (Raised Median) และเกาะกลางแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่อให้การคมนาคมขนส่งของจังหวัดศรีสะเกษ มีความสะดวก รวดเร็วและความปลอดภัยยิ่งขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรรงข่ายตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และเพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดศรีสะเกษและภายในภูมิภาค และเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่ กม.35+000 บริเวณบ้านสวงษ์ ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จุดสิ้นสุดโครงการฯ ที่ กม.47+000 บริเวณหน้าสำนักงานหกรณ์การเกษตรขุขันธ์ จำกัด รวมระยะทาง 12 กิโลเมตร ระยะเวลาทำการก่อสร้าง 720 วัน ออกแบบการก่อสร้างโดยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ควบคุมการก่อสร้างโดย สำนักก่อสร้างทางที่ 2

ทั้งนี้ ทางกรมทางหลวง ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรับฟังความคิดเห็น ต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างรวมถึงการให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบที่อาจเกิดสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัยและส่วนได้ส่วนเสียอื่นใด ที่เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น บริเวณสองข้างทางในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้การดำเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพ บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ให้มีความโปร่งใส ยุติธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป.

ทีมข่าว จ.ศรีสะเกษ // รายงาน